دستگاه هوشمند اقلیم گلخانه

ثبت سفارش
 1. پر کردن فیلد های ستاره دار الزامیست
 2. نام و نام خانوادگی کارفرما(*)
  پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامیست
 3. نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما(*)
  پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامیست
 4. کد ملی (*)
  ورودی نامعتبر
 5. آدرس محل سکونت
  ورودی نامعتبر
  آدرس به صورت استان - شهر- خیابان - کوچه - پلاک وارد شود
 6. شماره همراه (*)
  ورودی نامعتبر
 7. شماره تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
 8. نوع کشت(*)
  ورودی نامعتبر
 9. مساحت(*)
  ورودی نامعتبر
 10. تعداد واحد تحت کنترل(*)
  لطفا تعداد واحد تحت کنترل را وارد نمایید
 11. آدرس گلخانه(*)
  ورودی نامعتبر
 12.  
 1. لطفا مدل دستگاه هوشمند مورد نظر را انتخاب کنید
 2. مدل دستگاه(*)
  لطفا مدل سیستم هوشمند خود را انتخاب کنید
 3. در صورت انتخاب دستگاه هوشمند مدل PID Plus تعداد سنسورهای مورد نیاز را در کادرهای مقابل هر سنسور وارد کنید در غیر اینصورت عدد صفر را برای تمام سنسورها وارد کنید
 4. سنسور دمای محیط ****************
 5. بی سیم با نمایشگر(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 6. با نمایشگر(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 7. معمولی(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 8. سنسور دما رطوبت ****************
 9. بی سیم با نمایشگر(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 10. با نمایشگر(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 11. معمولی(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 12.  
 1. ********************************
 2. سنسور دمای خاک(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 3. سنسور رطوبت خاک(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 4. سنسور دمای آب(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 5. سنسور دمای سردخانه(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 6. سنسور باران(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 7. پک هواشناسی(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 8. سنسور دمای دیگ(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 9. سنسور PH آب(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 10. سنسور PH خاک(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 11. سنسور EC آب(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 12. سنسور جهت وزش باد(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 13. سنسور لوکس(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز وارد شود
 14. سنسور دی اکسید کربن(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز را وارد کنید
 15. سنسور مونواکسید کربن(*)
  تعداد سنسور مورد نیاز را وارد کنید
 16.  
 1. تعداد ماژول مورد نظر خود را وارد کنید
 2. ماژول حفاظت سنسورینگ(کارت5)
  ورودی نامعتبر
 3. تعداد ماژول SMS (کارت 6) مورد نظر را وارد کنید
 4. ماژول 2219004sms
  ورودی نامعتبر
 5. ماژول 2219005sms
  ورودی نامعتبر
 6. ماژول 2219006sms
  ورودی نامعتبر
 7.  
 1. انتخاب تجهیزات تحت کنترل ************************
 2. دریچه سقفی
  ورودی نامعتبر
 3. سیستم کنترل فن و پد
  ورودی نامعتبر
 4. سیستم کنترل شید داخل
  ورودی نامعتبر
 5. سیستم کنترل شید خارج
  ورودی نامعتبر
 6. سیستم کنترل مه پاش
  ورودی نامعتبر
 7. سیستم کنترل کوره هوای گرم
  ورودی نامعتبر
 8. سیستم کنترل آبیاری
  ورودی نامعتبر
 9. سیستم کنترل فن سیرکوله
  ورودی نامعتبر
 10. سیستم آلارم
  ورودی نامعتبر
 11. سیستم کنترل روشنایی
  ورودی نامعتبر
 12. سیستم کنترل رولاپ
  ورودی نامعتبر
 13. سیستم کنترل لایتینگ
  ورودی نامعتبر
 14. سیستم کنترل روف اسپرینکل
  ورودی نامعتبر

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image