مه پاش

سفارش مه پاش
 1. نام و نام خانوادگی کارفرما(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما(*)
  ورودی نامعتبر
 3. موبایل(*)
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
 5. نوع کشت(*)
  ورودی نامعتبر
 6. مساحت زیر کشت(*)
  ورودی نامعتبر
 7. تعداد واحد(*)
  ورودی نامعتبر
 8. آدرس گلخانه(*)
  ورودی نامعتبر
 9. لطفا تعداد اجناس مورد نیاز خود را در کادر مقابل هر قطعه وارد کنید
 10. انتخاب نازل ****************
 11. نازل کم فشار
  ورودی نامعتبر
 12. نازل فیلتردار دیسک استیل
  ورودی نامعتبر
 13. نازل دستگاهی
  ورودی نامعتبر
 14. نازل قابل تعویض
  ورودی نامعتبر
 15. نازل دیسکی
  ورودی نامعتبر
 16. نازل +A
  ورودی نامعتبر
 17. نازل چینیAV
  ورودی نامعتبر
 18.  
 1. انتخاب پایه نازل **********
 2. سه راهی فیتینگی
  ورودی نامعتبر
 3. اتصالات شیلنگ فیتینگی (پایه)
  ورودی نامعتبر
 4. چهارراهی فیتینگی
  ورودی نامعتبر
 5. درپوش دو نازله معمولی
  ورودی نامعتبر
 6. رابط اتصال یک دوم به سه هشتم
  ورودی نامعتبر
 7. رابط بدون نازل فیتینگی
  ورودی نامعتبر
 8. نرگی پمپ
  ورودی نامعتبر
 9. درپوش استیل
  ورودی نامعتبر
 10. پایه استیل آلنی(طرح قدیم)
  ورودی نامعتبر
 11. سه راهی استیل
  ورودی نامعتبر
 12. زانویی استیل آلنی
  ورودی نامعتبر
 13.  
 1. انتخاب شیلنگ **********
 2. شیلنگ پلی آمید
  ورودی نامعتبر
 3. لوله سبز نانو
  ورودی نامعتبر
 4. لوله استیل
  ورودی نامعتبر
 5.  
 1. انتخاب متعلقات **********
 2. شیر گازی
  ورودی نامعتبر
 3. شیر ربع گرد
  ورودی نامعتبر
 4. اتصالات لوازم پمپ
  ورودی نامعتبر
 5. شیرآلات
  ورودی نامعتبر
 6. رابط بدون نازل آچاری
  ورودی نامعتبر
 7. پایه نازل آچاری
  ورودی نامعتبر
 8. نرگی آچاری
  ورودی نامعتبر
 9. مادگی آچاری
  ورودی نامعتبر
 10. زانویی آچاری
  ورودی نامعتبر
 11. درپوش آچاری
  ورودی نامعتبر
 12. سه راهی آچاری
  ورودی نامعتبر
 13. آچار پایه نازل
  ورودی نامعتبر
 14. آچار نازل
  ورودی نامعتبر
 15. قیچی شیلنگ بر
  ورودی نامعتبر
 16. قیچی صنعتی
  ورودی نامعتبر
 17. فشارشکن 80بار
  ورودی نامعتبر
 18. فشارسنج آب
  ورودی نامعتبر
 19. کلکتور
  ورودی نامعتبر
 20. هوزینگ
  ورودی نامعتبر
 21. فیلتر الیافی
  ورودی نامعتبر
 22. گیره پایه نازل
  ورودی نامعتبر
 23. لوازم پمپ یک دوم
  ورودی نامعتبر
 24. لوازم پمپ سه هشتم
  ورودی نامعتبر
 25.  
 1. انتخاب پمپ **********
 2. پمپ 7/5 لیتری
  ورودی نامعتبر
 3. پمپ 11 لیتری
  ورودی نامعتبر
 4. پمپ 15 لیتری
  ورودی نامعتبر
 5. پمپ 20 لیتری
  ورودی نامعتبر
 6. پمپ 30 لیتری
  ورودی نامعتبر
 7.  
 1. انتخاب لوازم جانبی **********
 2. سر نازل
  ورودی نامعتبر
 3. کورکن نازل پیچ
  ورودی نامعتبر
 4. فیلتر نازل
  ورودی نامعتبر
 5. اورینگ و دیسک نازل
  ورودی نامعتبر
 6. توپی و فنر نازل
  ورودی نامعتبر
 7. پین نازل
  ورودی نامعتبر

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image