نصب مه پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

مشخصات برخی از پروژه های نصب سیستم مه پاش شرکت نیروفراب

 تصاویر پروژه ها

 

استان تهران

نام و نام خانوادگی کارفرما

شهرستان

مساحت

نوع کشت

آقای مهندس کبریایی

ورامین– قلعه سین

7000 متر

گل آلستر

خانم مهندس کبیری

دماوند

4000 متر

گل رز

شرکت گیاه

تهران- جاده مخصوص

-

آزمایشگاهی

تعاونی  فارغ التحصیلان دماوند

دماوند

2800 متر

گل رز

آقای مهندس محمدی

پاکدشت

5000 متر

گل رز

آقای مهندس بلال امینی

پاکدشت

7000 متر

گل رز

آقای مهندس بابائی

پاکدشت

3500 متر

گل رز

شهرداری تهران

لواسان

3500 متر

گل و گیاه

آقای مهندس رزاقی

پاکدشت

5000 متر

گل

آقای مهندس نوری صفت

ورامین

4000 متر

گل

آقای مهندس منجزی

پاکدشت

3000 متر

گل

آقای مهندس سیل آبادی

پاکدشت

3000 متر

صیفی

آقای مهندس اکبریان

رباط کریم

7000متر

گل

آقای مهندس سیل آبادی ورامین 2000 متر سبزی و صیفی
آقای مهندس داوود کرمانی ورامین - پیشوا 8000 متر سبزی و صیفی
 

استان اصفهان

سپاهان رویش

اصفهان

3000 متر

صیفی

شرکت سداد فدک

تیران و کرون

2 هکتار

صیفی

آقای مهندس نریمانی

اصفهان

3000 متر

توت فرنگی

آقای مهندس نظری

زیار

9000 متر

صیفی

آقای مهندس هنری

تیران و کرون

6000 متر

صیفی

آقای مهندس ایمانی

مینادشت

5000 متر

گل رز

آقای مهندس خشایار مولائی

دهاقان

1 هکتار

صیفی

آقای مهندس موسوی

دهاقان

1 هکتار

گل

آقای مهندس رضوانی

تیران و کرون

1.5 هکتار

صیفی

آقای مهندس اسماعیل چلمغانی

پوده

1.4هکتار

صیفی

دانشگاه آزاد خوراسگان

خوراسگان

-

آزمایشگاهی

آقای مهندس رضایی

شهرضا

4000 متر

صیفی

شرکت سبز آرنگ

شهرضا

2.5 هکتار

گل

شرکت جهان کشت کاریز

زرین شهر

3.5 هکتار

صیفی

آقای مهندس خدادادی

کبوترآباد

4000 متر

گل رز

آقای مهندس قاضی

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

آقای مهندس استادی

دهاقان

3000 متر

صیفی

آقای مهندس رستمی

دهاقان

2000 متر

صیفی

آقای مهندس براتی

تیران و کرون

3000 متر

صیفی

آقای مهندس محمد رضا فخار

دهاقان

9000 متر

گل

آقای مهندس فضل اللهی

زیار

5000 متر

صیفی

آقای مهندس طبیبی

شهرضا

400 متر

گل تزیینی

آقای مهندس شبانی

شهرضا

3000 متر

گل

آقای مهندس شجاعی

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

آقای مهندس موسوی- مهندس فخار

دهاقان

3 هکتار

گل

آقای مهندس نوابی

پوده

3000 متر

گل

آقای مهندس قرقانی

دهاقان

3000 متر

صیفی

آقای مهندس هادی

نجف آباد

1 هکتار

گل

آقای مهندس صالحی

نجف آباد

9000 متر

صیفی

آقای مهندس شفیعی

تیران و کرون

2.4 هکتار

صیفی

آقای مهندس حاج رسولی

اصفهان

3500 متر

صیفی

آقای مهندس ترکمان

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

خانم مهندس طاهری

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

آقای مهندس علیرضا صالحی

نجف آباد

6000 متر

صیفی

آقای مهندس حسین علیان

دهاقان

7/1 هکتار

صیفی

آقای مهندس محمد علیان

دهاقان

8000 متر

گل

آقای مهندس محمودی

پوده

2/1 هکتار

صیفی

آقای مهندس طاهایی

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

آقای مهندس جعفر زاده

تیران و کرون

6000 متر

صیفی

آقای مهندس مباشری

دهاقان

3000 متر

صیفی

آقای مهندس تاکی

دهاقان

2000 متر

گل

آقای مهندس حمید شاه بندری

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

آقای مهندس مولائی

باغ سرخ

4000 متر

صیفی

آقای مهندس باقری

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

خانم مهندس رضوانی

نجف آباد

5000 متر

صیفی

شرکت آریا تاب

کاشان

-

ریسندگی

آقای مهندس حمزه امینی

تیران و کرون

6000 متر

صیفی

آقای مهندس مارانی

تیران و کرون

5000 متر

گل

آقای مهندس چلمغانی

پوده

5000 متر

صیفی

شرکت انبوه کشت

اصفهان

2000 متر

تولید نشاء

آقای مهندس شفیع زاده

پوده

5000 متر

گل

آقای مهندس یزدانی

اصفهان

4000 متر

صیفی

آقای مهندس براتی

تیران وکرون

5000 متر

صیفی

آقای مهندس سعید غلامی

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

آقای مهندس مظاهری

تیران و کرون

3000 متر

صیفی

آقای مهندس مجتبی صائبی

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

آقای مهندس مهدی صائبی

تیران و کرون

3000 متر

صیفی

آقای مهندس رضایی

تیران و کرون

1هکتار

صیفی

آقای مهندس یزدانی

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

آقای مهندس مدحج

دهاقان

3000 متر

گل

آقای مهندس عبداللهی

نجف آباد

-

سالن مرغداری

آقای مهندس حجازی

دهاقان

2000 متر

صیفی

آقای مهندس دربندی

کاشان

-

کارخانه ریسندگی

خانم مهندس آسترکی

نجف آباد

4000 متر

صیفی

آقای مهندس شکوری

دهاقان

5000 متر

گل

مرکز ترک اعتیاد عطش برای رهایی شهرضا 500 متر -
آقای مهندس موسویان اصفهان 810 متر گل

 

فارس

آقای مهندس ساسان پور

شیراز

5000 متر

گل

آقای مهندس تقی پور

شیراز

1000

آزمایشگاهی

آقای مهندس زائرنیا

مرودشت

5000 متر

گل

آقای مهندس رحیمی

شیراز

-

قارچ

آقای مهندس نعمت الهی

مرودشت

8000 متر

گل

آقای مهندس معینی

مرودشت

5000 متر

گل

آقای مهندس بذر افشان

مرودشت

3000 متر

صیفی

 

استان البرز

آقای مهندس توانگر

هشتگرد

4000 متر

توت فرنگی

خانم مهندس حسینی

کرج

4000 متر

گل رز

آقای مهندس حاجی میر

هشتگرد

1هکتار

گل

آقای مهندس منجزی

هشتگرد

5000 متر

گل ارکیده

آقای مهندس منصوری هشتگرد - آبیک - توت فرنگی

 

خراسان شمالی

آقای مهندس داوودی

بجنورد

5000 متر

گل

 

سمنان

آقای مهندس اشرفی

شاهرود

2500 متر

گل

آقای دکتر بداقی

شاهرود

3700 متر

گل

آقای مهندس اصغری

شاهرود

2000 متر

صیفی

 

خوزستان

آقای مهندس محمدی

اهواز

3000 متر

صیفی

آقای مهندس بهروز کلانتریان دزفول 1700 متر گل رز

 

کهگیلویه و بویراحمد

خانم مهندس آذر پیوند

یاسوج

3000متر

گل رز

آقای مهندس نیک اقبال

یاسوج

5000 متر

گل رز

آقای مهندس عوض زاده

یاسوج

1500 متر

گل رز

آقای مهندس قربانی

یاسوج

2000 متر

گل رز

آقای مهندس درخشان

یاسوج

5000 متر

گل

آقای مهندس محرابی

یاسوج

6000 متر

گل

آقای مهندس فتاحی

یاسوج

6000 متر

گل

خانم مهندس یوسفی

یاسوج

5000 متر

گل رز

آقای مهندس پیرو یاسوج 5000 متر گل رز

 

لرستان

آقای مهندس میری

خرم آباد

2 هکتار

گل رز

 

استان مرکزی

آقای مهندس بابازاده

شهرک آوه

2 هکتار

گل رز

آقای مهندس زین العابدینی

محلات

3000 متر

گل

آقای مهندس سپهری

محلات

7000 متر

گل رز

آقای مهندس فاطمی

شهرک آوه

7000 متر

گل

آقای مهندس ثقفی

شهرک آوه

4000 متر

صیفی

آقای مهندس یاری

شهرک آوه

4000 متر

گل رز

آقای مهندس سلطان محمدی

شهرک آوه

3500 متر

گل

آقای مهندس ناصر دوست

اراک

4500 متر

گل

آقای مهندس بی نظیر

مامونیه

6000 متر

گل رز

آقای مهندس مهدوی

محلات

6000 متر

گل

خانم مهندس شیرازی

شهرک آوه

4500 متر

گل

 

چهارمحال بختیاری

آقای مهندس امین حیدری

بروجن

7000 متر

گل

آقای مهندس بدریان

بروجن

4000 متر

گل

آقای مهندس محمدی

بلداجی

5000 متر

گل

آقای دکتر گودرزی نژاد بروجن 5040 متر گل

 

خراسان رضوی

آقای مهندس شاملی

مشهد

5000 متر

گل

آقای مهندس میرفانی

مشهد

1500 متر

گل

 

قم

مجتمع گردشگری زیتون

اتوبان قم- تهران

 4000متر

گل رز

 

کرمانشاه

آقای مهندس مولوی

کرمانشاه

5000 متر

توت فرنگی

آقای مهندس محمدی

کرمانشاه

5000 متر

گل رز

 

همدان

آقای دکتر عسکری

روستای کمیجان

 8000 متر

گل رز

 

کرمان

آقای مهندس مصفی

هفت باغ

2/1 هکتار

سبزی و صیفی

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image