انواع سنسور

سنسور دمای محیط

مشخصات :

1- دارای ترانسمیتر انتقال دیتا به صورت دیجیتال تا طول مسیر 1500 متر

2- بمنظور دقت در ارسال دیتای سنسورها هریک مجهز به ماژول کالیبره اتوماتیک می باشد

3- دارای سایه بان جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و ایجاد خطای تشخیص می باشد

4- محدوده تشخیص دمایی : 79 ~ 25- درجه سانتی گراد

5- دقت دمایی : 0.2± درجه سانتی گراد

سنسور دمای محیط در سه مدل زیر قابل ارائه می باشد

سنسور دمای محیط بی سیم با نمایشگر   سنسور دمای محیط بیسیم با نمایشگر
سنسور دمای محیط با نمایشگر  سنسور دما محیط با نمایشگر
سنسور دمای محیط معمولی ( بدون نمایشگر) سنسور دما محیط بدون نمایشگر

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image