انواع سنسور

سنسور دما رطوبت

مشخصات :

1- دارای ترانسمیتر انتقال دیتا به صورت دیجیتال تا طول مسیر 1500 متر

2- بمنظور دقت در ارسال دیتای سنسورها هریک مجهز به ماژول کالیبره اتوماتیک می باشد

3- دارای سایه بان جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید و ایجاد خطای تشخیص می باشد

4- محدوده تشخیص رطوبت : %99.9 ~ %0

5- دقت رطوبت : ٪3.2±

سنسور دما رطوبت در سه مدل زیر قابل ارائه می باشد

سنسور دما رطوبت بی سیم با نمایشگر   سنسور دما رطوبت بیسیم بانمایشگر
سنسور دما رطوبت با نمایشگر  سنسور دما رطوبت بانمایشگر
سنسور دما رطوبت معمولی ( بدون نمایشگر) سنسور دما رطوبت معمولی

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image