نهمین نمایشگاه جامع کشاورزی اهواز

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

نهمین نمایشگاه جامع کشاورزی اهواز

گـروه صنـعتی نیـروفــراب ارائـه دهنـده
سـیسـتم های کنتـرل اقلیـم هوشمنـد گلخانـه ای
ماشیـن های تـغذیه و آبیـاری هوشــمند
کلیه لـوازم و تجهیـزات مـه پــاش
شـما را بـه بـازدیــد از نـهمیـن نـمایـشگاه بـین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها ،آبیاری آبرسانی ، دام طیور ، شیلات و آبزیان ، دامپزشکی دعـــوت می نــمایـد.

زمــان 1 الــی 4 دی ماه 1398 از ساعـت 15 الـی 21
ســـالـن خلــیج فــارس
مـکان : اهواز کیان پارس ، فلکه شهیدچمران
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان

 

وب سایت

www.niroofarab.com
تلفن : ۵۳۵۱۸۲۹۹-۰۳۱ و ۵۳۵۲۰۰۱۰-۰۳۱

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image