چهارمین نمایشگاه تخصصی گلخانه استان گلستان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

چهارمین نمایشگاه تخصصی گلخانه، ادوات باغبانی و صنایع وابسته استان گلستان

 گروه صنعتی نیروفراب شما را به بازدید از چهارمین نمایشگاه تخصصی ادوات باغبانی، گلخانه و صنایع وابسته استان گلستان دعوت می نماید.

زمان : 20 الی 23 مهرماه 1400 ساعت بازدید 15 الی 21 مکان : بزرگراه گرگان ، آق قلا ، نمایشگاه بین المللی استان گلستان غرفه شماره EF3

همزمان با برگزاری : نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات و آبزیان هشتمین نمایشگاه تخصصی بذر، کود سم و نهاده های کشاورزی

 دعوتنامه نوزدهمین نمایشگاه گلخانه گلستان

 

تصاویر نمایشگاه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image