ثبت نمایندگی

اعطای نمایندگی
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد
ورودی نامعتبر
محل تولد (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت
ورودی نامعتبر
کدملی (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر
آخرین مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
گرایش تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
   
تلفن (*)
ورودی نامعتبر
موبایل (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت (*)
ورودی نامعتبر
کدپستی
ورودی نامعتبر
شغل فعلی و سمت
ورودی نامعتبر
آدرس محل کار فعلی
ورودی نامعتبر
تلفن محل کار
ورودی نامعتبر
   
شهر محل اخذ نمایندگی (*)
ورودی نامعتبر
نوع مالکیت (*)
ورودی نامعتبر
فایل رزومه (*)
ورودی نامعتبر
فایل رزومه با پسوند pdf
کد امنیتی (*) کد امنیتی
  تازه کردن
ورودی نامعتبر
تمامی موارد فوق درست می باشد (*)
ورودی نامعتبر
تكميل اين فرم هيچگونه تعهدي براي شركت نیروفراب ايجاد نمي كند . در صورت تائيد اوليه با متقاضي جهت مصاحبه تماس حاصل خواهد شد . صحت اطلاعات وارده بر عهده شخص متقاضي مي باشد ، لذا نهايت دقت در تكميل اطلاعات را داشته باشيد . چنانچه در هر مرحله از پذيرش مغايرتي با اطلاعات اظهاري در فرم ، مشخص گردد ، پذيرش متقاضي منتفی تلقي مي گردد .
ثبت

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image