راهنمای استفاده از مهپاش خانگی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

راهنمای نصب مه پاش های خانگی نیروفراب

 نحوه نصب مه پاش خانگی فراب

طراحی مه پاش های خانگی نیروفراب به صورتی انجام شده که به راحتی و بدون نیاز به نیروی متخصص می توان آنرا نصب کرد

مه پاش های خانگی نیروفراب را هم میتوان به منبع آب متصل کرد و هم به شیر آب شهری

همچنین قابلیت اتصال این مه پاش ها به کنترلر مه پاش جهت کنترل کردن آن به صورت اتوماتیک و یا از طریق پیامک نیز وجود دارد.

عملکرد دستگاه مه پاش خانگی

دستگاه در دو حالت تایمر و اتوماتیک کار می کند

1) حالت اتوماتیک: در این حالت دستگاه توسط کنترلر فوگر فراب بصورت اتوماتیک باتوجه به دما و رطوبت محیط کنترل می گردد. (کنترلر فوگر فراب نیز دارای مدهای مختلف کنترلی نیز می باشد)

2) حالت تایمر: در این حالت دستگاه بر اساس ولوم های ON و OFF و ضریب 1 و 10 روشن و خاموش می شود.

در هر دو حالت:

1- اگر فشار آب ورودی به هر دلیلی کم شود، بعد از 5 ثانیه دستگاه خاموش و ال ای دی Low Pressure (قرمز رنگ) روشن می شود و تا زمانی که فشار آب ورودی کم باشد، دستگاه خاموش می ماند.

2- اگر فشار آب ورودی نوسانی باشد، دستگاه خاموش و ال ای دی Low Pressure چشمک زن می شود. جهت عملکرد مجدد، دستگاه خاموش و روشن گردد.

3- در لحظه خاموش شدن دستگاه، شیر تخلیه پساب روشن و آب اضافی تخلیه می گردد.

عملکرد کلیدها:

 راهنمای مهپاش خانگی

 • کلید 1 جهت انشعاب حالت عملکرد دستگاه می باشد.

حالت اتوماتیک با قرار دادن کلید بر روی Controller و حالت تایمر با قرار دادن کلید بر روی Timer ایجاد می شود.

• کلیدهای 2 و 3 جهت انتخاب ظریب دقیقه و ثانیه و عملکرد به صورت دقیقه ای و ثانیه ای می باشد که به ترتیب زمان خاموش (2) و روش (3) را بوجود می آورد.

• برای مثال برای کلید 2 با قرار دادن کلید روی M و 10 زمان روشن بودن (ON) بر اساس ضریب 10 از اعداد ولوم به دقیقه خواهد بود.

دقیقه (10 × عدد ولوم) = مدت زمان روشن بودن

• ولوم 4، جهت انتخاب زمان روشن و ولوم 5، جهت انتخاب مدت زمان خاموش بودن مه پاش می باشند که برحسب ضرایب کلید 2 و 3 عمل می کند.

توجه:

1) دستگاه در جای خشک و خنک نگهداری گردد.

 2) از پاشیده شدن آب به مه پاش خودداری فرمائید.

3) فشار آب ورودی کمتر از 1 بار نباشد.

4) در صورت نوسانات برق از محافظ ولتاژ استفاده شود.

5) دستگاه دارای یک فیوز شیشه ای 2/5 آمپر است که در صورت سوختن از پشت دستگاه قابل تعویض می باشند.

6) از نصب صحیح نازل ها و اتصالات و شیلنگ ها به منظور جلوگیری از نشت آب اطمینان حاصل فرمائید.

7) لطفا ابتدا بسته بندی فیلتر داخل هوزینگ را باز نمایید و سپس استفاده نمایید.

 راهنمای نصب مه پاش خانگی مدل F205 با استفاده از مخزن و با استفاده از اتصال به لوله آب شهری

  راهنمای نصب مهپاش خانگی مدل f205

 

 

 راهنمای نصب مه پاش خانگی مدل F315 با استفاده از مخزن و با استفاده از اتصال به لوله آب شهری

 راهنمای نصب مهپاش خانگی مدل f315

 

 

 

راهنمای نصب مه پاش خانگی مدل F425 با استفاده از مخزن و با استفاده از اتصال به لوله آب شهری 

  راهنمای نصب مهپاش خانگی مدل f425

 

مشخصات مه پاش های خانگی نیروفراب را از این قسمت مطالعه بفرمایید

مطلب مه پاش های صنعتی یا مه پاش گلخانه را از این قسمت مطالعه کنید 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image