شرایط اقلیمی انواع کشت گلخانه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

شرایط اقلیمی مناسب انواع کشت های گلخانه ای

 

 شرایط محیطی انواع کشت گلخانه ای نیروفراب

هر یک از انواع کشت گلخانه ای اعم از سبزی و صیفی ، گل ، میوه جات برای داشتن رشد مطلوب، نیاز به شرایط محیطی و اقلیمی خاص ، از نظر شدت نور ، دمای روز ، دمای شب ، میزان رطوبت هوا و رطوبت خاک دارند.

به منظور تولید و پرورش هرچه بهتر محصول و در نتیجه سودآوری بیشتر، ناگریز به فراهم ساختن شرایط محیطی مطلوب برای رشد و نموی گیاهان هستیم.

امروزه اکثر گلخانه ها مجهز به اتوماسیون گلخانه هستند که به سادگی و با انجام تنظیمات اولیه ، کنترل شرایط محیطی گیاه را به صورت اتوماتیک از طریق کنترل کردن تجهیزات انجام می دهند

در این مقاله شرایط محیطی و اقلیمی برای انواع کشت گلخانه ای تهیه و پیشنهاد شده است 

شرایط محیطی فلفل در گلخانه

دمای مورد نیاز برای رشد فلفل گلخانه ای معمولا بین 18 تا 32 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود (معمولا دمای فلفل 2 تا 3 درجه بیشتر از گوجه فرنگی است)

دمای بالای 35 درجه سانتی گراد باعث ریزش گل و ایجاد لکه سوخته و آفتاب سوختگی فلفل و همچنین ایجاد چین و چروک در برگ ها و قاشقی شدن برگ ها می شود

دمای زیر 15 درجه سانتی گراد باعث توقف رشد و وارد شدن شوک به گیاه فلفل می شود

دما در روز بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد  و در شب  بین 18 تا 22 درجه سانتی گراد می باشد

دما جهت رشد رویشی ( قبل از گل دهی )  بین 20 تا 24 درجه سانتی گراد

دما جهت رشد میوه بین 22 تا 26 درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی در بهترین حالت %75  می باشد

دمای بالای 32 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی کمتر از %60 باعث ریزش غنچه و میوه ی فلفل میشود و رطوبت بیشتر از %80 باعث بروز بیماری های قارچی میشود

بهترین دما جهت جوانه زنی بذر فلفل (سه روز)  25 تا 30 درجه سانتی گراد و در مدت جوانه زنی (9 روز) 18 درجه سانتی گراد میباشد

 شرایط محیطی فلفل گلخانه ای

شرایط محیطی گوجه فرنگی در گلخانه

 دمای مورد نیاز برای رشد گوجه گلخانه ای بین 18 تا 29 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.  

دما در روز بین 21 تا 29 درجه سانتی گراد و دمای مطلوب در روز 24 درجه سانتی گراد و رطوبت مطلوب %50

دما در شب 15 تا 20 درجه سانتی گراد و مطلوب ترین دما در شب 18 درجه سانتی گراد و رطوبت مطلوب %70-65 میباشد

دمای بالای 35درجه سانتی گراد باعث آسیب و پیچیدگی برگها و گل ریزی می شود و دمای کمتر از 11درجه سانتی گراد باعث آسیب جدی و گل ریزی گوجه میشود

 شرایط محیطی گوجه گلخانه ای

شرایط محیطی خیار در گلخانه

دمای مورد نیاز برای کشت خیار گلخانه ای بین 24 تا 25 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.

ماکزیمم دمای روز 32 درجه سانتی گراد 

کمترین دمای روز 23 درجه سانتی گراد

دما در شب 6 تا 8 درجه سانتی گراد کمتر از روز و بین 17 تا 16 درجه سانتی گراد می باشد

 دردمای بالای 38 درجه سانتی گراد و کمتر از 12درجه سانتی گراد خیار آسیب جدی می بیند

بهترین دمای خاک برای کشت خیار 17 تا 20 درجه سانتی گراد می باشد

لوکس نور مورد نیاز روز 10000- 6000 می باشد .در کل روز حدودا کمتر از 17 ساعت نور نیاز است

رطوبت نسبی خیار بین %50-70 است به منظور جلوگیری از مشکلات قارچی و غیره رطوبت باید کمتر از %70 باشد

در زمستان با سرد شدن هوا رطوبت به صورت قطره شده که روی پلاستیک از ورود نور به داخل به شدت جلوگیری میکند

 شرایط محیطی خیار گلخانه ای

شرایط محیطی گل رز در گلخانه

دمای ایده آل روز برای کشت گل رز گلخانه ای بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.

دما در روز های پر آفتاب بین 26 تا 27 درجه سانتی گراد

دما در روز های کم افتاب 21 درجه سانتی گراد

دمای ایده آل شب 16 تا 17 درجه سانتی گراد

بهترین میزان اختلاف درجه دمای شب و روز 6 تا 10 درجه سانتی گراد است

بهترین میزان اختلاف رطوبت شب و روز 10 تا 15 درجه سانتی گراد است .

حد اقل دمای قابل تحمل گل رز 0 درجه سانتی گراد است.

حداکثر دمای قابل تحمل گل رز 35 درجه سانتی گراد است

در دمای زیاد اندازه ی گل کوچک میشود تعداد گلبرگ ها کم و کیفیت محصول پایین میاید و ساقه گل نرم می شود

اگر دمای شب به صورت مداوم زیر دمای 15 درجه سانتی گراد باشد در رشد گیاه تاخیر ایجاد میشود و گلبرگ ها ناقص تولید می شوند

دمای خاک برای کاشت گل رز باید بیشتر از 15 درجه سانتی گراد باشد

در زمستان های سرد با تزریق گاز دی اکسیدکربن تا سطح1000 ppm رشد ریشه گل بیشتر میشود

بهترین رطوبت نسبی برای گل رز گلخانه ای %70است و در رطوبت بالای %90 کاهش عمر گل بعد از بریدن را داریم

 شرایط محیطی گل رز گلخانه ای
 

آشنایی با سیستم کنترل اقلیم گلخانه فراب

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image