نصب سیستمهای تغذیه گلخانه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

نمونه پروژه های ارائه و نصب سیستم های تغذیه و آبیاری هوشمند گلخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی کارفرما

شهرستان

مساحت

نوع کشت

جناب آقای صادقی

تاکستــــان

7500 متر

سبزی و صیفی

شرکت محترم گلرویان

دزفـــول

17600 متر

سبزی و صیفی

جناب آقای افشاری

اصفـــهان – دهاقــان

14600 متر

سبزی و صیفی

جناب آقای باحجبی

دهاقــــان

4000 متر

سبزی و صیفی

جناب آقای موسی زاده

اردبیــــل

1 هکتار

گل رز

سرکار خانم نوروزی

مازندران – ســاری

6365 متر

هیدروپونیک

آقای یزدان پرست(حیدری نسب) گلستان 8400 متر سبزی و صیفی
آقای محمودی نیا گلستان 3500 متر سبزی و صیفی

جناب آقای جلیل مصیر

لردگــــان

2500 متر

سبزی و صیفی

شرکت محترم پیشگامان کوثر

ایـــــلام

2/1 هکتار

 

سبزی و صیفی

جناب آقای ذاکری

اصفـــهان

1/5 هکتار

گل رز

جناب آقای دکتر شهبازی

ورامین - حصارگلی

6000 متر

سبزی و صیفی

جناب آقای رستمی

اردبیــــل

1500 متر

سبزی و صیفی

جناب آقای آزادی

شیــراز – تنـگه بـــراق

2 هکتار

سبزی و صیفی

جناب آقای  بیسادی

حصــارگــلی

1 هکتار

گل آنتوریوم

جناب آقای یوسف حسنلو

آذربایجان شرقی - جلفا

7500 متر

نشاء

جناب آقای اسکندری

بروجــــن

3200 متر

سبزی و صیفی

جناب آقای شهروز میزبان

قزویــــن

5000 متر

سبزی و صیفی

جناب آقای گویک داوودی

ارمنستـــان

5500 متر

توت فرنگی

جناب آقای مولوی

کرمانشـــاه

5000 متر

سبزی و صیفی

آقای حسین مباشری

دهاقــــان

2/5 هکتار

سبزی و صیفی

شرکت چیـــلکو

همـــدان

1 هکتـــار

سبزی و صیفی

شرکت آفتاب تابان اصفهان

دهــاقـــان

3 هکتــــار

سبزی و صیفی

جناب آقای خواجه

بنـــدر تــرکـــمن

6400 متر

سبزی و صیفی

سرکار خانم آیگاریان

ارمنســـتان

5040 متر

سبزی و صیفی

شرکت دهکده سلامت البرز

کرج

6/8 هکتار

سبزی و صیفی

آقای ایــــوبی فر شیراز 1/3 هکتــــار سبزی و صیفی
آقای حیــدرپــور دهاقان - همگین 5000 متر سبزی و صیفی
آقای تحویـلیـــان اصفهــــان 4400 متر سبزی و صیفی
آقای براتی استان مرکزی- خمین 2600 متر سبزی و صیفی
آقای چرغندی خوزستان 1500 متر سبزی و صیفی
آقای رضایی مرکزی - محلات 2 هکتار نشا - گل - سبزی و صیفی
آقای محمدی نیا  اصفهان  3 هکتار تولید نشا
آقای خزایی خراسان 2000 متر سبزی و صیفی
آقای خسروانی سپیدان 2 هکتار سبزی و صیفی
آقای خلیلی دهاقان - همگین 5000 متر  سبزی و صیفی
آقای بهنام برخورداری هرمزگان-حاجی آباد 5 هکتار سبزی و صیفی
آقای شهرام برخورداری هرمزگان-حاجی آباد 20 هکتار سبزی و صیفی
آقای قصری دهاقان - همگین 3600 متر سبزی و صیفی
آقای قربانی همدان 12 هکتار سبزی و صیفی

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image