نصب سیستم های برق رسانی گلخانه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

نمونه پروژه های سیستم های برق رسانی گلخانه نیروفراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی کارفرما

شهرستان

مساحت

نوع کشت

جناب آقای قوجقی

گنبد کاووس

17.000

سبزی صیفی

جناب آقای جعفری

میناب – بندرعباس

144.000

سبزی صیفی

جناب آقای مهرداد سپهری

گنبد کاووس

4.000

گل

جناب آقای طراوت

تیران و کرون

3.000

سبزی صیفی

جناب آقای شاهنظری

گلپایگان

80.000

سبزی صیفی

شرکت نماد سبز

کرمان

3.000

سبزی صیفی

جناب آقای شهروز میزبان

قزوین

5000

سبزی صیفی

جناب آقای مجتبی صالحی

رفسنجان

11.000

سبزی صیفی

مؤسسه زائر کریمه

قم

50.000

سبزی صیفی

جناب آقای رازانی

بابلسر

3.000

سبزی صیفی

جناب آقای تبیانی

زنجان

4.000

سبزی صیفی

جناب آقای تحویلیان

اصفهان

4.800

سبزی صیفی

سرکار خانم آبگاریان

ارمنستان

19.000

سبزی صیفی

جناب آقای محسن گودرزی

الیگودرز

3.000

سبزی صیفی

شرکت گلرویان

دزفول

17.000

سبزی صیفی

جناب آقای علی صادقی

قزوین

7.800

سبزی صیفی

جناب آقای گوئیک داوودی

ارمنستان

2.500

سبزی صیفی

جناب آقای حسین افشاری

دهاقان

14.600

سبزی صیفی

جناب آقای محمدحسن اکبری

دامغان

5.040

سبزی صیفی

جناب آقای اسکندری

بروجن

5.000

سبزی صیفی

جناب آقای سعید ایزدی

آباده

2.000

سبزی صیفی

جناب آقای قاسمی

قم

6.000

سبزی صیفی

آقای عطایی اصفهان - زرین شهر 2000 متر سبزی و صیفی
آقای غلامی اصفهان - دزیچه  3000 متر سبزی و صیفی
آقای انصاری اصفهان - خوانسار 4750 متر سبزی و صیفی
آقای قصری اصفهان - دهاقان- همگین 3600 متر سبزی و صیفی

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image