ویدئو نصب مه پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ویدئو نصب مه پاش گلخانه

نصب مه پاش گلخانه جناب آقای علیزاده زرند کرمان 4100 متر کشت گل رز

 

نصب مه پاش گلخانه جناب آقای اکبری، زرند کرمان، 1000 متر کشت گل رز

نصب مه پاش گلخانه جناب آقای مباشری، دهاقان - همگین، 1 هکتار صیفیجات

نصب مه پاش گلخانه جناب آقای آزادی، شیراز - تنگه براق، 2 هکتار صیفیجات

نصب مه پاش گلخانه جناب آقای صالحی، رفسنجان، 1/1 هکتار صیفیجات

 

نصب مه پاش گلخانه جناب آقای دکترمقدم - کرج - نظرآباد، مساحت : 1/2 هکتار

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image