انواع سنسور

فهرست مطلب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.71 (12 Votes)

انواع سنسور گلخانه

حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی تبدیل می کند.

سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند.  قابلیت اتصال سنسورها به دستگاههای مختلف مانند PLC باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد

شرکت نیروفراب علاوه بر ارائه سیستم های هوشمند گلخانه و لوازم مه پاش اقدام به تولید  انواع سنسورها نموده که مورد استفاده در سالن های گلخانه ٬ پرورش قارچ و مرغداری می باشد. در ادامه با مشخصات هر سنسور بیشتر آشنا شوید.

سنسور دمای محیط

سنسور دما رطوبت

سنسور دی اکسید کربن

سنسور مونو اکسیدکربن

سنسور دمای خاک

سنسور اندازه گیری EC آب

سنسور اندازه گیری PH آب

سنسور رطوبت خاک

سنسور اندازه گیری دمای آب

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image