سنسور EC آب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

سنسور اندازه گیری EC آب 

اندازه گیری EC آب به جهت کنترل کیفیت آب در صنعت کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با استفاده از سنسور EC متر مواد معدنی، آلی ، نمک و یا ناخالصی های آب اندازه گیری می شود که این میزان برای شرب، آبیاری گل و گیاهان و ماهیان آکواریومی بسیار مهم و ضروری می باشد.. 

مشخصات سنسور EC آب فراب

- دقت اندازه گیری : 0.20µS/cm±

- بازه اندازه گیری : 0 تا 5000µS/cm 

- دارای دقت 99٪ مقدار خوانده شده

- دارای سنسور دما جهت جبران سازی

- قابلبت نصب به صورت مستقیم بر روی خط و یا ایجاد انشعاب

- قابلیت کارکرد تا دمای 80 درجه سانتی گراد

- قابلیت نصب به صورت مستقیم بر روی خط و یا ایجاد انشعاب

مشاهده سایر سنسورهای کشاورزی نیروفراب

 سنسور تشخیص EC آب

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image