انواع سنسور

سنسور دمای آب

مشخصات :

محدوده تشخیص : 80 ~ 10- درجه سانتی گراد

دارای نمایشگر تشخیص دمای آب در محل

قابلیت نصب در مخازن ذخیره آب و لوله آب

دقت تشخیص دمایی  : 2± درجه سانتی گراد

سنسور دمای آب  سنسور دمای آب

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image