انواع سنسور

سنسور اندازه گیری EC آب

مشخصات :

دقت اندازه گیری : 0.20µS/cm±

بازه اندازه گیری :  & 0 ~ 5000micro;Siemens/cm

دارای دقت 99٪ مقدار خوانده شده

دارای سنسور دما جهت جبران سازی 

قابلبت نصب به صورت مستقیم بر روی خط و یا ایجاد انشعاب

قابلیت کارکرد تا دمای 80 درجه سانتی گراد

قابلیت نصب به صورت مستقیم بر روی خط و یا ایجاد انشعاب

سنسور اندازه گیری EC آب  سنسور اندازه گیری EC آب

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image