انواع سنسور

سنسور اندازه گیری دمای دیگ

مشخصات :

اندازه گیری دمای کوره هوای گرم و لوله آب گرم

اندازه گیری دمای لوله آب گرم شوفاژ

جلوگیری از بروز آتش سوزی در زمان های خطای مشعل و خرابی فن کوره

دارای ترانسمیتر دیجیتال انتقال دیتا

بازه اندازه گیری : 130 ~ 0 درجه سانتی گراد

دقت اندازه گیری : 0.4± درجه سانتی گراد

سنسور اندازه گیری دمای دیگ  سنسور اندازه گیری دمای دیگ

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image