تجهیزات و قطعات مهپاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

  تجهیزات و قطعات مه پاش

 

آچار پایه نازل مه پاش

جهت بستن یا باز نمودن پایه نازل های پلاس به شیلنگ مه پاش

با استفاده از این آچار می توان به سادگی پایه نازل را فقط با یک فشار به شیلنگ فیت کرد و با یک فشار از شیلنگ جدا کرد و دیگر نیاز به بریدن شیلنگ و فشار زیاد برای جدا کردن پایه نازل های پلاس از شیلنگ مه پاش نیست. 

جنس بدنه

 آچار پایه نازل مهپاش

آچار نازل مه پاش

از آچار نازل برای بستن نازل بر روی پای نازل استفاده می شود

همچنین جهت تعمیرات نازل در مواقعی که نیاز به باز کردن نازل داریم از آچار پایه نازل استفاده می شود.

دارای دو اتصال نری و مادگی

ساخت تایوان

آچار نازل مهپاش 

قیچی شیلنگ بر مه پاش 

جهت بریدن شیلنگ مه پاش کاربرد دارد

قیچی شیلنگ بر مه پاش 

قیچی صنعتی مه پاش 

قیچی صنعتی مهپاش 

فشار شکن 80بار مه پاش  

فشارشکن 80بار مهپاش 

فشارسنج آب (گیج)

فشارسنج آب گیج مهپاش 

کلکتور مه پاش

کلکتور 4خروجی مه پاش 

هوزینگ مه پاش

هوزینگ مهپاش 

فیلتر نخی مه پاش

 نخی تایوان 

فیلتر الیافی مه پاش

  فیلتر الیافی مه پاش تایوان

گیره نگهدارنده پایه نازل مه پاش

  گیره نگهدارنده رابط نازل مهپاش نورمیست

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image