دستگاه تغذیه و آبیاری هوشمند

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.88 (4 Votes)
دستگاه تغذیه هوشمند گلخانه

 

ماشین تغذیه و آبیاری هوشمند گلخانه نوتری فراب مدل : F302

نیمه اتوماتیک

قابلیت ها :

تزریق یکنواخت مواد غذایی و اسید
قابلیت کوددهی و آبیاری محصولات تا 2000 حالت
قابلیت آبیاری و فرمان 16 عدد شیر برقی
قابلیت گروه بندی شیرهای آبیاری
کنترل اتوماتیک آبیاری بوسیله رطوبت خاک و شدت نور
نمودارگیری از وضعیت آبیاری و ذخیره آن به صورت نامحدود
قابلیت شبکه دستگاه آبیاری و کنترل اقلیم
کنترل آبیاری از راه دور و کنترل به وسیله موبایل و کامپیوتر
اتصال 2 سنسورEC و 2 سنسور PH در دستگاه
صرفه جویی در مصرف آب
دارای 2 ورودی مواد غذایی 1 ورودی اسید
کنترل دستی PH , EC آبیاری

گارانتی تعویض یکساله

مورد استفاده در واحدهای کوچک گل و صیفی

 تغذیه و آبیاری هوشمند مدل F302

 

ماشین تغذیه و آبیاری هوشمند نوتری فراب مدل : F316

تمام اتوماتیک

قابلیت ها :

قابلیت کوددهی هر محصول بطور جداگانه
تزریق یکنواخت مواد غذایی و اسید
قابلیت کوددهی و آبیاری محصولات تا 2000 حالت
قابلیت آبیاری و فرمان تا 16 عدد شیر برقی
قابلیت گروه بندی شیرهای آبیاری
تنظیم اتوماتیک فشار خطوط آبیاری
کنترل اتوماتیک آبیاری بوسیله رطوبت خاک و شدت نور
نمودارگیری از وضعیت آبیاری و ذخیره آن به صورت نامحدود
قابلیت شبکه دستگاه آبیاری و کنترل اقلیم
کنترل آبیاری از راه دور و کنترل به وسیله موبایل و کامپیوتر
اتصال 2 سنسورEC و 2 سنسور PH در دستگاه
صرفه جویی در مصرف آب
دارای 2 ورودی مواد غذایی 1 ورودی اسید و 1 ورودی جهت تزریق سموم
کنترل اتوماتیک EC و PH آبیاری

گارانتی تعویض یکساله

مورد استفاده در واحدهای کوچک گل و صیفی

 تغذیه و آبیاری هوشمند مدل F316

 

ماشین تغذیه و آبیاری هوشمند گلخانه نوتری فراب مدل : F532

تمام اتوماتیک

قابلیت ها :

قابلیت کوددهی هر محصول بطور جداگانه
تزریق یکنواخت مواد غذایی و اسید
قابلیت کوددهی و آبیاری محصولات تا 4000 حالت
قابلیت آبیاری و فرمان 32 عدد شیر برقی
قابلیت گروه بندی شیرهای آبیاری
قابلیت تنظیم اتوماتیک فشار خطوط آبیاری
کنترل اتوماتیک آبیاری بوسیله رطوبت خاک و شدت نور
نمودارگیری از وضعیت آبیاری و ذخیره آن به صورت نامحدود
قابلیت شبکه دستگاه آبیاری و کنترل اقلیم
کنترل آبیاری از راه دور و کنترل به وسیله موبایل و کامپیوتر
قابلیت اتصال 2 سنسور EC و 2 سنسور PH در دستگاه
صرفه جویی در مصرف آب
دارای 4 ورودی مواد غذایی 1 ورودی اسید و 1 ورودی جهت تزریق سموم
قابلیت چکاپ حجم مایعات در مخازن مواد غذایی
قابلیت اتصال به سیستم کنترل اقلیم و تصفیه زهاب
قابلیت اتصال سنسور EC و PH خروجی زهاب
کنترل اتوماتیک EC و PH آبیاری

گارانتی تعویض یکساله

مورد استفاده در واحدهای با مساحت بیشتراز یک هکتار

 تغذیه و آبیاری هوشمند مدل F532

 

جهت ثبت سفارش دستگاه تغذیه و آبیاری هوشمند گلخانه کلیک کنید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image