همایش سراسری معاونت امور باغبانی منطقه آزاد ارس سال 98

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

همایش سراسری معاونت امور باغبانی منطقه آزاد ارس سال 1398

همایش سراسری معاونت امور باغبانی (طرح توسعه گلخانه های کشور) با حضور معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کلیه استان ها (منطقه آزاد ارس سال 1398)

این همایش با حضور معاون  وزیر جهاد کشاورزی ، مدیران و معاونین وبازنشتگان باغبانی سراسر کشور روز 17 مهر سال 98 در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

 

 معاونت باغبانی ارس طرح توسعه گلخانه کشور

 

 مشکات همایش ارس 1398محسن

 

 همایش طرح توسعه گلخانه کشور محسن مشکات نیروفراب

 

 مشکات همایش طرح توسعه گلخانه کشور

 

 

 ارس 98

 

 معاونت باغبانی ارس98

 

 معاونت باغبانی توسعه گلخانه کشور ارس 1398

 

 معاونت باغبانی ارس

 معاونت باغبانی ارس

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image