نصب اتوماسیون گلخانه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

مشخصات برخی از پروژه های نصب دستگاه سیستم کنترل هوشمند اقلیم نیروفراب

تصاویر پروژه

 

استان تهران

نام و نام خانوادگی کارفرما

شهرستان

مساحت

نوع کشت

تصاویر پروژه

آقای مهندس قشقائیان

ورامین – باغ خاص

2 هکتار

گل رز

 تصاویر نصب

خانم مهندس کبیری

دماوند

8000 متر

گل رز

 

آقای مهندس کبریایی

ورامین– قلعه سین

7000 متر

گل آلستر

 

آقای مهندس منجزی

پاکدشت

3500 متر

گل آنتوریوم

 

آقای مهندس عمرانی

دماوند

9500 متر

توت فرنگی

 

آقای مهندس بابایی

پاکدشت

3500 متر

گل رز

 

آقای مهندس رزاقی

پاکدشت

5000 متر

گل

 

تعاونی فارغ التحصیلان دماوند

دماوند

2800 متر

گل رز

 

آقای مهندس محمدی

پاکدشت

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس طاهری

احمدآباد مستوفی

6000 متر

کاکتوس و بونسای

 

خانم مهندس بنی عامر

رباط کریم

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس بلال امینی

پاکدشت

7000 متر

گل رز

 

آقای مهندس رجبی

دماوند

1 هکتار

توت فرنگی

 

آقای مهندس نوری صفت

ورامین

4000 متر

گل آلستر

 

شهرداری لواسان

لواسان

3500 متر

گل و گیاه

 

آقای مهندس اکبریان

رباط کریم

7000متر

گل رز

 

آقای مهندس باقری

پاکدشت

500 متر

کشت طبقاتی زعفران

 
آقای مهندس باجلان پاکدشت 3700 متر گل رز  
شرکت محترم آلکان پاکدشت 7/2 هکتار سبزی و صیفی  
آقای مهندس شهبازی راد ورامین 5000 متر سبزی و صیفی  
 آقای مهندس بهرادی  تهران  3744 متر  توت فرنگی  
آقای مهندس زارعی پاکدشت 3650 متر گل  
آقای بیسادی حصارگلی 1 هکتار سبزی و صیفی  
 

استان اصفهان

شرکت سبزآرنگ

شهرضا

2/5 هکتار

گل آلستر

 

سداد فدک

تیران و کرون

2 هکتار

سبزی و صیفی

 

آقایان مهندس فخار و مهندس موسوی

دهاقان

2هکتار

گل آلستر

 

آقای مهندس مرتضوی

تیران و کرون

5000 متر

گل رز

 

شرکت بهار پردیس آقای مهندس امین

اصفهان

6 هکتار

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس شجاعی

تیران و کرون

4000 متر

سبزی و صیفی

 

شرکت سپاهان رویش

اصفهان

3000 متر

سبزی و صیفی

 

شرکت پارادایس

شاهین شهر

5/2 هکتار

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس شفیعی

تیران و کرون

4/2 هکتار

سبزی و صیفی

 

آقای ترکمان

تیران و کرون

5000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس نریمانی

اصفهان

3000  متر

توت فرنگی

 

آقای چلمغانی

دهاقان

4/1 هکتار

سبزی و صیفی

 

آقای رضوانی

تیران و کرون

5/1 هکتار

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس رضایی

شهرضا

4000 متر

سبزی و صیفی

 

شرکت جهان کشت کاریز

زرین شهر

5/3 هکتار

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس خدادادی

کبوتر آباد

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس کیانی

اصفهان

3500 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس حاج رسولی

اصفهان

3500 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس ایمانی

اصفهان

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس سیلاوی

نجف آباد

4000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس حسین علیان

دهاقان

17000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس محمد علیان

دهاقان

8000 متر

گل

 

آقای مهندس محمودی

دهاقان

12000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس طاهایی

تیران و کرون

4000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس مباشری

تیران و کرون

3000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس حمید شاه بندری

تیران و کرون

5000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس مولایی

باغ سرخ

4000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس باقری

تیران و کرون

5000 متر

سبزی و صیفی

 

خانم مهندس رضوانی

نجف آباد

5000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس امین جعفری

شهرضا

8000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس شفیع زاده

دهاقان

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس محمدرضا فخاری

دهاقان

9000 متر

آلستر

 

آقای مهندس امیری

دهاقان

6000 متر

تولید نشاء

 

آقای مهندس رحیمی

شهرضا

11000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس سلیمی

تیران و کرون

3000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس شکور نوابی

دهاقان

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس حیات بخش

تیران و کرون

2500 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس امینی

تیران و کرون

6000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس صبوری

تیران و کرون

5000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس حسین عطایی

زرین شهر

6000 متر

گیاهان استوایی

 

آقای مهندس صالحی

نجف آباد

9000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس فولادگر

تیران و کرون

1/1 هکتار

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس قرقانی

دهاقان

3000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس مشهدی

اصفهان

3000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس یوسفی

نجف آباد

9000 متر

گل رز

 

آقای مهندس نظری

زیار

9000 متر

سبزی و صیفی

 

خانم مهندس طاهری

تیران و کرون

4000 متر

سبزی و صیفی

 

شرکت فجر اصفهان بنیاد مستضعفان

مهیار

1000 متر

نهال

 

شرکت انبوه کشت

اصفهان

1500 متر

نشاء

 
آقای دکتر موسویان اصفهان 810 متر گل  
آقای مهندس محمدرضا فخاری دهاقان 1 هکتار سبزی و صیفی  
آقای مهندس مقدس تیران 3000 متر سبزی و صیفی  
آقای مهندس رحیمی اصفهان 1500 متر گل رز  
آقای مهندس مرتضوی تیران 2500 متر سبزی و صیفی  
 آقای مهندس نورمحمدی  تیران  4200 متر  سبزی و صیفی  
 مسجدسازان الزهرا  اصفهان  4500 متر  گل رز  
آقای مهندس سلمانی اصفهان 4750 متر سبزی و صیفی  
آقای مهندس بهبهانی اصفهان 8000 متر نشاء  
آقای فلاحتی تیران 3000 متر سبزی و صیفی  
آقای غلامعلی امینی تیران 7000 متر سبزی و صیفی  
آقای حسین مظاهری تیران 4000 متر سبزی و صیفی  
خانم یعقوبی خمینی شهر 3900 متر سبزی و صیفی  
آقای چلمغانی دهاقان - پوده 5000 متر سبزی و صیفی  
شرکت محترم بهارپردیس-جناب آقای  امین قلعه شور 3120 متر نشا  
آقای شکور دهاقان -پوده 6000 متر سبزی و صیفی  
آقای صالحی تیران 5000 متر سبزی و صیفی  
آقای محمدرضا دادخواه تیران 3000 متر سبزی و صیفی  
 آقای ایمانی  اصفهان 4000 متر  گل   
 آقای غلامرضا آذری  نجف آباد  3360 متر سبزی و صیفی   
 آقای احمدرضا فخار  دهاقان 1/2 هکتار   گل  
 آقای یدالله رحیمی  نجف آباد  6000 متر  سبزی و صیفی  
 آقای رحمان رحیمی  نجف آباد  2000 متر سبزی و صیفی   
 آقای مجتبی امین  نسیم آباد  4400 متر سبزی و صیفی   
 

فارس

آقای مهندس زائرنیا

سپیدان

5000 متر

گل

 

آقای مهندس شیروانی

سپیدان

2000 متر

گل رز

 

خانم مهندس روایی

لار

5000 متر

نشاء

 

آقای مهندس محمدی

سعادت شهر

5000 متر

گل رز

 
خانم مهندس روستایی شیراز 5040 متر سبزی و صیفی  
خانم رحیمی شیراز   سبزی و صیفی  
آقای رسول یزدانی آباده 2000 متر سبزی و صیفی  
آقای علی بیگی شیراز - سبزی و صیفی  

 

بوشهر

شرکت جی لیان جی

بوشهر

1 هکتار

سبزی و صیفی

 
 

مازندران

آقای مهندس سعیدی ساری 3000 متر سبزی و صیفی  

آقای مهندس سوادکوهی

کاله

4000 متر

توت فرنگی

 

آقای مهندس فروزان فخر

آمل

5000 متر

گل آنتوریوم

 
 

استان البرز

آقای مهندس منجزی

کرج- هشتگرد - آبیک

5000 متر

گل ارکیده

 

آقای مهندس رنجبر کهن

هشتگرد

5000 متر

گل رز

 

خانم مهندس حسینی

صفادشت

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس توانگر

هشتگرد

4000 متر

توت فرنگی

 

آقای دکتر غریبی

کرج - محمدشهر

2000متر

مربع گل

 

آقای مهندس شهرام قدس

هشتگرد

2000 متر

توت فرنگی

 

آقای مهندس یوسفی

کرج

-

توت فرنگی

 

شرکت گیاه

کرج

-

محصول آزمایشگاهی

 

آقای مهندس منصوری

هشتگرد - آبیک

5000

توت فرنگی

 
آقای مهندس مصطفی زاده کرج 7000 متر توت فرنگی  تصاویر نصب
آقای مهندس حصارکی کرج 5000 متر توت فرنگی  
شرکت محترم انرژی هسته ای کرج کرج 1000 متر -  
آقای مهفر کرج 7200 متر سبزی و صیفی  
 

استان هرمزگان

شرکت بهار پردیس

بندرعباس - رودان

12 هکتار

سبزی و صیفی

 
 

استان گلستان

آقای مهندس محمود نیا

گنبد کابوس

3240 متر

سبزی و صیفی

 
آقای مهندس جاوید گنبد کاووس 5000 متر توت فرنگی  
 آقای مهندس نیازی  گنبد کاووس  1 هکتار  سبزی و صیفی  
 آقای مهندس طاهری  گنبد کاووس  1 هکتار  سبزی و صیفی  
آقای مهندس اشکان حسینی گرگان 8000 متر گل  
خانم نوروزی گرگان 6365 متر هیدروپونیک  
آقای دکتر اسلامی گنبد کاووس 8500 متر سبزی و صیفی  
آقای پالیده گنبد کاووس 2080 متر سبزی و صیفی  
آقای امید اسکندری گنبد کاووس 3200 متر سبزی و صیفی  
 

کرمانشاه

آقای مهندس کوهی

کرمانشاه

5000 متر مربع

گل رز

 

آقای مهندس مولوی

کرمانشاه

5000 متر

توت فرنگی

 مشاهده تصاویر

شرکت پیشگامان کوثر

کرمانشاه

4320 متر

 سبزی و صیفی

 
 

همدان

آقای مهندس محمدیار

همدان

3700 مترمربع

گل

 

آقای دکتر عسکری

همدان

8000 مترمربع

گل رز

 
آقای مهندس رسولی همدان 4000 متر گل  
آقای مهندس نظری همدان 8000 متر گل رز  
شرکت چیلکو همدان 11088 متر سبزی و صیفی  
 

کهگیلویه و بویراحمد

آقای مهندس نیک اقبال

یاسوج

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس عوض زاده

یاسوج

1500 متر

گل رز

 

آقای مهندس فتاحی پور

یاسوج

6000 متر

گل

 

آقــای مهنــدس مهرابی

یاسوج

6000 متر

گـل رز

 
آقای مهندس پیرو یاسوج 5000 متر گل رز  
آقای مهندس خارا یاسوج 4000 متر گل رز  
 

لرستان

آقای مهندس میری

خرم آباد

1هکتار

گل رز

 

آقایان مهندس قائدی و مهندس انصاری

الیگودرز

3200 متر

مربع گل

 
 آقای مهندس محسن گودرزی  الیگودرز  3000 متر  سبزی و صیفی  
 آقای مهندس یاراحمدی  درود  3000 متر  سبزی و صیفی  
 

استان مرکزی

آقای مهندس بابازاده

شهرک آوه

15000 متر

گل رز

 

آقای مهندس کریمی

محلات

6000 متر

گل

 

آقای مهندس ثقفی

شهرک آوه

4000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس سلطان محمدی

شهرک آوه

6500 متر

گل

 

آقای مهندس احمدی

اراک

4000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس سپهری

محلات

7000 متر

گل رز

 

آقای مهندس زربخش

اراک

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس بی نظیر

مامونیه

6000 متر

گل رز

 

آقای مهندس حسینی

دستجرد

3000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس صفری

شهرک آوه

4000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس سلیمی

اراک

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس یاری

شهرک آوه

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس فاطمی

شهرک آوه

4000 متر

گل رز

 
 

چهارمحال بختیاری

آقای مهندس محمدی

چهارمحال بختیاری

5000 متر

گل رز

 

سایوان انرژی زاگرس

بروجن

7000 متر

گل

 
آقای مهندس مرادی بلداجی 2740 متر سبزی و صیفی  
آقای اسکندری بروجن 5000 متر سبزی و صیفی  

 

آذربایجان شرقی

شرکت محترم سانان طرح ارس

آذربایجان شرقی

2000متر

گل

 مشاهده تصاویر
 

قم

آقای مهندس حجازی

قم

2000 متر

سبزی و صیفی

 

آقای مهندس حسینی

تفرش

4000 متر

سبزی و صیفی

 

مجتمع گردشگری زیتون

اتوبان تهران - قم

4000 متر

گل

 
آقای مهندس پویا قاسمی قم 6000 متر سبزی و صیفی  

 

کرمان

 

آقای مهندس ایرانمنش

کرمان

5000 متر

گل

مشاهده تصاویر
آقای مهندس پورهابیلی کرمان 1000 سبزی و صیفی  
 آقای مهندس خورشیدی  شهرک گلخانه ای بم  5000 متر  سبزی و صیفی  
 آقای مهندس سیستانی  شهرک گلخانه ای بم  4780 متر  سبزی و صیفی  
 آقای مهندس علیزاده  کرمان  4000 متر  گل رز  
آقای مشایخی جیرفت 1/1 هکتار سبزی و صیفی  
آقای جلال الدینی بم 3456 متر سبزی و صیفی  

 

خراسان شمالی

آقای مهندس داوودی

بجنورد

5000متر

گل

 مشاهده تصاویر
 

خراسان جنوبی

جهاد دانشگاهی

بیرجند

1 هکتار

کشت زعفران

 

آقای مهندس یزدانی

بیرجند

4000 متر

سبزی و صیفی

 
آقای مهندس اکبری بشرویه 8000 متر سبزی و صیفی  

 

ایلام

شرکت محترم پیشگامان

ایلام

80225 متر

سبزی و صیفی

 
 
خوزستان آقای مهندس فرجیان شوشتر 4900 متر سبزی و صیفی  
   شرکت محترم گلرویان  دزفول  17600 متر  سبزی و صیفی  
 
قزوین آقای مهندس صادقی قزوین 7830 متر سبزی و صیفی  
آقای مهندس کرمی قزوین 3800 متر سبزی و صیفی  
آقای ذوالقدر قزوین 3300 متر سبزی و صیفی  
 
خراسان رضوی آقای زراعتی مشهد 5120 متر سبزی و صیفی  
 
زنجان  آقای ایرج احمدی زنجان 4000 متر سبزی و صیفی  
آقای طبیانی زنجان 4000 متر سبزی و صیفی  
 
اردبیل آقای موسی زاده اردبیل 1 هکتار -  
 
ارمنستان آقای واهان قریبیان ارمنستان 1800 متر سبزی و صیفی  
آقای آقاکایان آرتاک ارمنستان 3000 متر سبزی و صیفی  
آقای گابریل گزلیان ارمنستان 1000 متر سبزی و صیفی  
خانم کشانی ارمنستان 5000 متر سبزی و صیفی  
خانم آبگاریان ارمنستان 3000 متر سبزی و صیفی  
خانم آبگاریان ارمنستان 6000 متر سبزی و صیفی  
 
سمنان آقای محمدحسن عسکری دامغان 5040 متر سبزی و صیفی  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image