نصب اتوماسیون گلخانه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

مشخصات برخی از پروژه های نصب دستگاه سیستم کنترل هوشمند اقلیم نیروفراب

تصاویر پروژه

 

 

تصاویر نصب

نوع کشت

مساحت

شهرستان

نام و نام خانوادگی کارفرما

تــهران

 تصاویر نصب

گل رز

2 هکتار

ورامین – باغ خاص

آقای قشقائیان

 

گل رز

8000 متر

دماوند

خانم کبیری

 

گل آلستر

7000 متر

ورامین– قلعه سین

آقای کبریایی

 

گل آنتوریوم

3500 متر

پاکدشت

آقای منجزی

 

توت فرنگی

9500 متر

دماوند

آقای عمرانی

 

گل رز

3500 متر

پاکدشت

آقای بابایی

 

گل

5000 متر

پاکدشت

آقای رزاقی

 

گل رز

2800 متر

دماوند

تعاونی فارغ التحصیلان دماوند

 

گل رز

5000 متر

پاکدشت

آقای محمدی

 

سبزی و صیفی

7/2 هکتار

پاکدشت

شرکت محترم آلکان

 

گل رز

4000 متر

رباط کریم

خانم بنی عامر

 

گل رز

7000 متر

پاکدشت

آقای بلال امینی

 

گل آلستر

4000 متر

ورامین

آقای  نوری صفت

 

گل و گیاه

3500 متر

لواسان

شهرداری لواسان

 

گل رز

7000متر

رباط کریم

آقای اکبریان

 

کشت طبقاتی زعفران

500 متر

پاکدشت

آقای باقری

 

گل رز

3700 متر

پاکدشت

آقای باجلان

 

کاکتوس و بونسای

6000 متر

احمدآباد مستوفی

آقای طاهری

 

سبزی و صیفی

5000 متر

ورامین

آقای شهبازی راد

 

توت فرنگی

3744 متر

تهران

آقای بهرادی

 

گل

3650 متر

پاکدشت

آقای زارعی

 

سبزی و صیفی

1 هکتار

حصارگلی

آقای بیسادی

 

توت فرنگی

6500 متر

شهر ری

آقای نظری

  - 1/3 هکتار تهران شرکت بافت رویش سبز رازی
  گل رز 4000 متر یافت آباد آقای داودی
  سبزی و صیفی 10 هکتار ورامین آقای صافدل
 
 

سبزی و صیفی

20 هکتــار

قصر چم

شــرکت فـــرتــاک

اصفهان

 

گل آلستر

5/2 هکتار

دهاقان

شرکت سبز آرنگ

 

سبزی و صیفی

2 هکتار

تیران و کرون

سداد فدک

 

گل آلستر

2هکتار

دهاقان

شرکت محترم دامون

 

سبزی و صیفی

7 هکتـــار 

گلپایگان

آقای شاهنظری

 

سبزی و صیفی

1 هکتار

دهاقان

آقای محمدرضا فخاری

 

سبزی و صیفی

4/2 هکتار

تیران و کرون

آقای شفیعی

 

سبزی و صیفی

5/3 هکتار

زرین شهر

شرکت جهان کشت کاریز

 

گل رز

5000 متر

تیران و کرون

آقای مرتضوی

 

سبزی و صیفی

6 هکتار

اصفهان

شرکت بهار پردیس

 

سبزی و صیفی

3 هکتار

دهاقان

شرکت آفتاب تابان اصفهان

 

سبزی و صیفی

1/1 هکتار

شهرضا

آقای رحیمی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران و کرون

آقای شجاعی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

اصفهان

شرکت سپاهان رویش

 

سبزی و صیفی

5/2 هکتار

شاهین شهر

شرکت پارادایس

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای ترکمان

 

توت فرنگی

3000  متر

اصفهان

آقای نریمانی

 

سبزی و صیفی

4/1 هکتار

دهاقان

آقای چلمغانی

 

سبزی و صیفی

5/1 هکتار

تیران و کرون

آقای رضوانی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

شهرضا

آقای رضایی

 

گل رز

4000 متر

کبوتر آباد

آقای خدادادی

 

سبزی و صیفی

3500 متر

اصفهان

آقای کیانی

 

سبزی و صیفی

3500 متر

اصفهان

آقای حاج رسولی

 

گل رز

9000متر

اصفهان

آقای ایمانی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

نجف آباد

آقای سیلاوی

 

سبزی و صیفی

7/1 هکتار

دهاقان

آقای حسین علیان

 

گل

8000 متر

دهاقان

آقای محمد علیان

 

سبزی و صیفی

2/1 هکتار

دهاقان

آقای محمودی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران و کرون

آقای طاهایی

 

سبزی و صیفی

5/1 هکتار

دهاقان

آقای افشاری

 

گل آلستر

2/1 هکتار

دهاقان

آقای احمدرضا فخار

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران و کرون

آقای مباشری

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای حمید شاه بندری

 

سبزی و صیفی

4000 متر

باغ سرخ

آقای مولایی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای باقری

 

سبزی و صیفی

5000 متر

نجف آباد

خانم رضوانی

 

سبزی و صیفی

8000 متر

شهرضا

آقای امین جعفری

 

گل رز

5000 متر

دهاقان

آقای نور شرق

 

گل آلستر

9000متر

دهاقان

آقای محمدرضا فخاری

 

تولید نشاء

6000 متر

دهاقان

آقای امیری

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران و کرون

آقای سلیمی

 

گل رز

4000 متر

دهاقان

آقای شکور نوابی

 

سبزی و صیفی

2500 متر

تیران و کرون

آقای حیات بخش

 

سبزی و صیفی

6000 متر

تیران و کرون

آقای امینی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای صبوری

 

گیاهان استوایی

6000 متر

زرین شهر

آقای حسین عطایی

 

سبزی و صیفی

9000 متر

نجف آباد

آقای صالحی

 

سبزی و صیفی

1/1 هکتار

تیران و کرون

آقای فولادگر

 

سبزی و صیفی

3000 متر

دهاقان

آقای قرقانی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

اصفهان

آقای مشهدی

 

گل رز

9000 متر

نجف آباد

آقای یوسفی

 

سبزی و صیفی

9000 متر

زیار

آقای نظری

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران و کرون

خانم طاهری

 

نهال

1000 متر

مهیار

شرکت فجر اصفهان بنیاد مستضعفان

 

نشاء

1500 متر

اصفهان

شرکت انبوه کشت

 

گل

810 متر

اصفهان

آقای دکتر موسویان

 

سبزی و صیفی

1 هکتار

دهاقان

آقای محمدرضا فخاری

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران

آقای مقدس

 

گل رز

1500 متر

اصفهان

آقای رحیمی

 

سبزی و صیفی

2500 متر

تیران

آقای مرتضوی

 

سبزی و صیفی

4200 متر

تیران

آقای نورمحمدی

 

گل رز

4500 متر

اصفهان

مسجدسازان الزهرا

 

سبزی و صیفی

4750

اصفهان

آقای سلمانی

 

نشاء

8000 متر

اصفهان

آقای بهبهانی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران

آقای فلاحتی

 

سبزی و صیفی

7000 متر

تیران

آقای غلامعلی امینی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران

آقای حسین مظاهری

 

سبزی و صیفی

3900 متر

خمینی شهر

خانم یعقوبی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

دهاقان - پوده

آقای چلمغانی

 

نشاء

3120 متر

قلعه شور

شرکت محترم بهارپردیس

 

سبزی و صیفی

6000 متر

دهاقان - پوده

آقای شکور

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران

آقای صالحی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران

آقای محمدرضا دادخواه

 

سبزی و صیفی

3360 متر

نجف آباد

آقای غلامرضا آذری

 

سبزی و صیفی

6000 متر

نجف آباد

آقای یدالله رحیمی

 

سبزی و صیفی

2000 متر

نجف آباد

آقای رحمان رحیمی

 

سبزی و صیفی

4400 متر

نسیم آباد

آقای مجتبی امین

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران

آقای حمید مجیری

 

سبزی و صیفی

2000 متر

نجف آباد

آقای حسین رحیمی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

دهاقان

آقای دکتر با حجبی

 

سبزی و صیفی

6000 متر

نجف آباد

آقای مصطفی صالحی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران

آقای طراوت

 

سبزی و صیفی

3000 متر

اصفهان

آقای رستمی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران

آقای عباس توکلی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران

آقای دادخواه

  سبزی و صیفی 5000 متر دهاقان - همگین آقای حیدرپور
  سبزی و صیفی 4400 متر اصفهان آقای تحویلیان
  سبزی و صیفی 4600 متر همگین آقای صافیان
  سبزی و صیفی 5000 متر فلاورجان آقای زمانی
  تولید نشــا 3 هکتار اصفهان آقای محمدی نیا
  سبزی و صیفی 1400 متر فلاورجان آقای گوهریان
  سبزی و صیفی 4750متر خوانسار آقای انصاری
  مرکبات 2000 متر زرین شهر آقای عطایی
  سبزی و صیفی 3000 متر تیران و کرون آقای پورپیرعلی
  سبزی و صیفی 3600 متر دهاقان - همگین آقای قصری
  سبزی و صیفی 3000 متر مبارکه - دزیچه آقای غلامی
 
 

گل

5000 متر

سپیدان

آقای زائرنیا

فارس

 

گل رز

2000 متر

سپیدان

آقای شیروانی

 

نشاء

5000 متر

لار

خانم روایی

 

گل رز

5000 متر

سعادت شهر

آقای محمدی

 

سبزی و صیفی

   5040 متر

شیراز

خانم روستایی

 

سبزی و صیفی

-

شیراز

خانم رحیمی

 

سبزی و صیفی

2000 متر

آباده

آقای ایزدی و آقای یزدانی

 

سبزی و صیفی

-

شیراز

آقای علی بیگی

 

سبزی و صیفی

13000 متر

شیـــراز

آقای دکتر شـمـس

 

سبزی و صیفی

2 هکتار

شیراز

آقای آزادی

  سبزی و صیفی 2 هکتار اقلید آقای شهبازی
 
 

سبزی و صیفی

1 هکتار

بوشهر

شرکت جی لیان جی

بوشهر

 
 

سبزی و صیفی

3000 متر

ساری

آقای سعیدی

مازندران

 

توت فرنگی

4000 متر

کاله

آقای سوادکوهی

 

گل آنتوریوم

5000 متر

آمل

آقای فروزان فخر

 

-

8000 متر

آمل

آقای  قزل سفلی

 

سبزی و صیفی

9900 متر

آمل

آقای اژدریان

 

هیدروپونیک

6365 متر

ساری

خانم نوروزی

  سبزی و صیفی 3000 متر بابلسر آقای رازانی
 
 

گل ارکیده

5000 متر

هشتگرد - آبیک

آقای منجزی

البرز

 

گل رز

5000 متر

هشتگرد

آقای رنجبر کهن

 

گل رز

4000 متر

صفادشت

خانم حسینی

 

گل

2000متر

کرج - محمدشهر

آقای دکتر غریبی

 

توت فرنگی

2000 متر

هشتگرد

آقای شهرام قدس

 

توت فرنگی

-

کرج

آقای یوسفی

 

محصول آزمایشگاهی

-

کرج

شرکت گیاه

 

توت فرنگی

5000 متر

هشتگرد - آبیک

آقای منصوری

تصاویر نصب

توت فرنگی

7000 متر

کرج

آقای مصطفی زاده

 

توت فرنگی

5000 متر

کرج

آقای حصارکی

 

گل

1000 متر

کرج

شرکت انرژی هسته ای

 

توت فرنگی

7200 متر

کرج

آقای مهفر

 

سبزی و صیفی

1/7 هکتار

کرج

شرکت دهکده سلامت البرز

  توت فرنگی 8000 متر کرج آقای ذوالقدر
  سبزی و صیفی 1/8 هکتار کرج آقای مقدم
  گل 1120 متر کرج آقای کریمپور
 
 

سبزی و صیفی

12 هکتار

بندرعباس - رودان

شرکت بهار پردیس

هرمزگان

 

سبزی و صیفی

14 هکتار

میناب

آقای جعفری

 
 

سبزی و صیفی

3240 متر

گنبد کاووس

آقای محمود نیا

گلستان

 

توت فرنگی

5000 متر

گنبد کاووس

آقای جاوید

 

سبزی و صیفی

1 هکتار

گنبد کاووس

آقای نیازی

 

سبزی و صیفی

1 هکتار

گنبد کاووس

آقای طاهری

 

گل

8000 متر

گرگان

آقای اشکان حسینی

 

سبزی و صیفی

8500 متر

گنبد کاووس

آقای دکتر اسلامی

 

سبزی و صیفی

2080 متر

گنبد کاووس

آقای پالیده

 

سبزی و صیفی

3200 متر

گنبد کاووس

آقای امید اسکندری

 

سبزی و صیفی

2/2 هکتار

بندر ترکمن

آقای عبدالغفار خواجه

 

سبزی و صیفی

4/1 هکتار

گرگان

آقای مازندرانی

 

سبزی و صیفی

4320 متر

گنبد کاووس

آقای محمد حیدری

 

سبزی و صیفی

7200 متر

گنبد کاووس

آقای هلاکــو

 

سبزی و صیفی

7/1 هکتار

گنبد کاووس

آقای قوجقی

 

سبزی و صیفی

3120 متر

گنبد کاووس

آقای سعید رضایی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

گنبد کاووس

آقای حیدری نصب

 

سبزی و صیفی

1 هکتار

گرگان

آقای دکتر موسوی

 

سبزی و صیفی

3200 متر

گنبد کاووس

آقای کلبعلی

  سبزی و صیفی 4000 متر گرگان آقای تقوی
 
 

گل رز

5000 متر

کرمانشاه

آقای کوهی

کرمانشاه

مشاهده تصاویر

توت فرنگی

5000 متر

کرمانشاه

آقای مولوی

 

 سبزی و صیفی

4320 متر

اسلام آباد غرب

شرکت پیشگامان کوثر

 
 

گل رز

3700 مترمربع

همدان

آقای محمدیار

همدان

 

گل رز

8000 مترمربع

همدان

آقای دکتر عسکری

 

گل رز

4000 متر

همدان

آقای رسولی

 

گل رز

8000 متر

همدان

آقای نظری

 

سبزی و صیفی

11088 متر

همدان

شرکت چیلکو

 
 

گـل رز

6000 متر

یاسوج

آقــای محرابی

کهگیلویه و بویراحمد

 

گل رز

5000 متر

یاسوج

آقای نیک اقبال

 

گل رز

1500 متر

یاسوج

آقای عوض زاده

 

گل رز

6000 متر

یاسوج

آقای فتاحی پور

 

گل رز

5000 متر

یاسوج

آقای پیرو

 

گل رز

4000 متر

یاسوج

آقای خارا

  گل رز 6000 متر یاسوج خانم یوسفی
 
 

سبزی و صیفی

3000 متر

درود

آقای یاراحمدی

لرستان

 

سبزی و صیفی

3000 متر

الیگودرز

آقای محسن گودرزی

 

گل رز

1هکتار

خرم آباد

آقای میری

 

گل رز

3200 متر

الیگودرز

آقای انصاری

 

سبزی و صیفی

2500 متر

الیگودرز

آقای آسترکی

 
 

گل رز

15000 متر

شهرک آوه

آقای بابازاده

استان مرکزی

 

گل

6000 متر

محلات

آقای کریمی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

شهرک آوه

آقای ثقفی

 

گل

6500 متر

شهرک آوه

آقای سلطان محمدی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

اراک

آقای احمدی

 

گل رز

7000 متر

محلات

آقای سپهری

 

گل رز

5000 متر

اراک

آقای زربخش

 

گل رز

6000 متر

مامونیه

آقای بی نظیر

 

سبزی و صیفی

3000 متر

دستجرد

آقای حسینی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

شهرک آوه

آقای صفری

 

گل رز

4000 متر

اراک

آقای سلیمی

 

گل رز

5000 متر

شهرک آوه

آقای یاری

 

گل رز

4000 متر

شهرک آوه

آقای فاطمی

  سبزی و صیفی 6800 متر آوه - ساوه آقای یارمحمدی
  سبزی و صیفی 2600 متر خمین آقای براتی
  نشا و صیفی جات 2 هکتار محلات آقای رضایی
 
 

گل رز

5000 متر

چهارمحال بختیاری

آقای محمدی

چهارمحال بختیاری

 

سبزی و صیفی

2740 متر

بلداجی

آقای مرادی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

بروجن

آقای اسکندری

 

سبزی و صیفی

14000 متر

لردگان

آقای رشیدی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

لردگان

آقای یعقوب حسینی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

لردگان

آقای نادری

  سبزی و صیفی 7000 متر شهرکرد خانم سیدی
  سبزی و صیفی 3000 متر خانمیرزا آقای محمدی
  سبزی و صیفی 3000 متر لردگان آقای صالحی
 
 مشاهده تصاویر

گل

2000متر

آذربایجان شرقی

شرکت محترم سانان طرح ارس

آذربایجان شرقی

  سبزی و صیفی 1 هکتار اهـــر آقای علیپور
 
 

سبزی و صیفی

   6000 متر

قم

آقای پویا قاسمی

قم

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تفرش

آقای حسینی

 
مشاهده تصاویر

گل

5000 متر

کرمان

آقای ایرانمنش

کرمان

 

سبزی و صیفی

1000 متر

کرمان

آقای پورهابیلی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

شهرک گلخانه ای بم

آقای خورشیدی

 

سبزی و صیفی

4780 متر

شهرک گلخانه ای بم

آقای سیستانی

 

گل رز

4000 متر

کرمان

آقای علیزاده

 

سبزی و صیفی

1/1 هکتار

جیرفت

آقای مشایخی

 

سبزی و صیفی

3456 متر

بم

آقای جلال الدینی

 

سبزی و صیفی

2880 متر

نگارشهر

شرکت نگار سبز

 

سبزی و صیفی

5000 متر

جیرفت

آقای دکتر اسماعیلی

  سبزی و صیفی 1/1 هکتار رفسنجان آقای صالحی
  سبزی و صیفی 2880 متر بردسیر شرکت نماد سبز
 
مشاهده تصاویر

گل

5000متر

بجنورد

آقای داوودی

خراسان شمالی

 
 

کشت زعفران

1 هکتار

بیرجند

جهاد دانشگاهی

خراسان جنوبی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

بیرجند

آقای یزدانی

 

سبزی و صیفی

8000 متر

بشرویه

آقای اکبری

 
 

سبزی و صیفی

 5/5 هکتار

ایلام

شرکت پیشگامان کوثر ( هلیلان )

ایلام

 
 

سبزی و صیفی

4900 متر

شوشتر

آقای فرجیان

خوزستان

 

سبزی و صیفی

17600 متر

دزفول

شرکت محترم گلرویان

 
 

سبزی و صیفی

7830 متر

قزوین

آقای صادقی

قزوین

 

سبزی و صیفی

 3800 متر

قزوین

آقای باقری

 

سبزی و صیفی

3300 متر

قزوین

آقای ذوالقدر

 

سبزی و صیفی

5000 متر

بوئین زهرا

آقای شهروز میزبان

 
 

سبزی و صیفی

5120 متر

مشهد

آقای زراعتی

خراسان رضوی

 
 

سبزی و صیفی

4000 متر

زنجان

آقای ایرج احمدی

زنجان

 

سبزی و صیفی

4000 متر

زنجان

آقای تبیانی

 
 

-

1 هکتار

اردبیل

آقای موسی زاده

اردبیل

  سبزی و صیفی 4/2 هکتار پارس آباد آقای نظام الملک  
 
 

سبزی و صیفی

1800 متر

ارمنستان

آقای واهان قریبیان

ارمنستان

 

سبزی و صیفی

3000 متر

ارمنستان

آقای آقاکایان آرتاک

 

سبزی و صیفی

1000 متر

ارمنستان

آقای گابریل گزلیان

 

سبزی و صیفی

5000 متر

ارمنستان

آقای آرسن ایوزیان

 

سبزی و صیفی

3000 متر

ارمنستان

آقای مارکاریان

 

سبزی و صیفی

6000 متر

ارمنستان

آقای ویگن آنتونیان

 

توت فرنگی

5500 متر

ارمنستان

آقای گویک داوودی

 
 

سبزی و صیفی

5040 متر

دامغان

آقای محمد حسن اکبری

سمنان

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image