نصب مه پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

مشخصات برخی از پروژه های نصب سیستم مه پاش شرکت نیروفراب

 تصاویر پروژه ها

 

استان تهران

نام و نام خانوادگی کارفرما

شهرستان

مساحت

نوع کشت

تصاویر پروژه

تعاونی  فارغ التحصیلان دماوند

دماوند

2800 متر

گل رز

 

خانم مهندس کبیری

دماوند

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس اکبریان

رباط کریم 7000متر گل  

آقای مهندس کبریایی

ورامین– قلعه سین

7000 متر

 گل آلستر  

آقای مهندس محمدی

پاکدشت

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس بلال امینی

پاکدشت

7000 متر

گل رز

 

آقای مهندس بابائی

پاکدشت

3500 متر

گل رز

 

شهرداری تهران

لواسان

3500 متر

گل و گیاه

 

آقای مهندس رزاقی

پاکدشت

5000 متر

گل

 

آقای مهندس نوری صفت

ورامین

4000 متر

گل

 

آقای مهندس منجزی

پاکدشت

3000 متر

گل

 

آقای مهندس سیل آبادی

پاکدشت

3000 متر

صیفی

 
شرکت گیاه تهران- جاده مخصوص - آزمایشگاهی  
آقای مهندس سیل آبادی ورامین 2000 متر سبزی و صیفی  
آقای مهندس داوود کرمانی ورامین - پیشوا 8000 متر سبزی و صیفی  
آقای مهندس شهبازی راد ورامین 5000 متر سبزی و صیفی  
 شرکت پایا وردآسا  پاکدشت  1040 متر  گل رز  
آقای مهندس زارعی پاکدشت 3650 متر گل مشاهده تصاویر
آقای بیسادی حصارگلی 1 هکتار سبزی و صیفی  
شرکت پایا وردآسا ورامین 5000 متر گل رز  
 

استان اصفهان

سپاهان رویش

اصفهان

3000 متر

صیفی

 

شرکت سداد فدک

تیران و کرون

2 هکتار

صیفی

 

آقای مهندس نریمانی

اصفهان

3000 متر

توت فرنگی

 

آقای مهندس نظری

زیار

9000 متر

صیفی

 

آقای مهندس هنری

تیران و کرون

6000 متر

صیفی

 

آقای مهندس ایمانی

مینادشت

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس خشایار مولائی

دهاقان

1 هکتار

صیفی

 

آقای مهندس موسوی

دهاقان

1 هکتار

گل

 

آقای مهندس رضوانی

تیران و کرون

1.5 هکتار

صیفی

 

آقای مهندس اسماعیل چلمغانی

پوده

1.4هکتار

صیفی

 

دانشگاه آزاد خوراسگان

خوراسگان

-

آزمایشگاهی

 

آقای مهندس رضایی

شهرضا

4000 متر

صیفی

 

شرکت سبز آرنگ

شهرضا

2.5 هکتار

گل

 

شرکت جهان کشت کاریز

زرین شهر

3.5 هکتار

صیفی

 

آقای مهندس خدادادی

کبوترآباد

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس قاضی

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

 

آقای مهندس استادی

دهاقان

3000 متر

صیفی

 

آقای مهندس رستمی

دهاقان

2000 متر

صیفی

 

آقای مهندس براتی

تیران و کرون

3000 متر

صیفی

 

آقای مهندس محمد رضا فخار

دهاقان

9000 متر

گل

 

آقای مهندس فضل اللهی

زیار

5000 متر

صیفی

 

آقای مهندس طبیبی

شهرضا

400 متر

گل تزیینی

 

آقای مهندس شبانی

شهرضا

3000 متر

گل

 

آقای مهندس شجاعی

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

 

آقای مهندس موسوی- مهندس فخار

دهاقان

3 هکتار

گل

 

آقای مهندس نوابی

پوده

3000 متر

گل

 

آقای مهندس قرقانی

دهاقان

3000 متر

صیفی

 

آقای مهندس هادی

نجف آباد

1 هکتار

گل

 

آقای مهندس صالحی

نجف آباد

9000 متر

صیفی

 

آقای مهندس شفیعی

تیران و کرون

2.4 هکتار

صیفی

 

آقای مهندس حاج رسولی

اصفهان

3500 متر

صیفی

 

آقای مهندس ترکمان

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

 

خانم مهندس طاهری

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

 

آقای مهندس علیرضا صالحی

نجف آباد

6000 متر

صیفی

 

آقای مهندس حسین علیان

دهاقان

7/1 هکتار

صیفی

 

آقای مهندس محمد علیان

دهاقان

8000 متر

گل

 

آقای مهندس محمودی

پوده

2/1 هکتار

صیفی

 

آقای مهندس طاهایی

تیران و کرون

4000 متر

صیفی

 

آقای مهندس جعفر زاده

تیران و کرون

6000 متر

صیفی

 

آقای مهندس مباشری

دهاقان

3000 متر

صیفی

 

آقای مهندس تاکی

دهاقان

2000 متر

گل

 

آقای مهندس حمید شاه بندری

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

 

آقای مهندس مولائی

باغ سرخ

4000 متر

صیفی

 

آقای مهندس باقری

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

 

خانم مهندس رضوانی

نجف آباد

5000 متر

صیفی

 

شرکت آریا تاب

کاشان

-

ریسندگی

 

آقای مهندس حمزه امینی

تیران و کرون

6000 متر

صیفی

 

آقای مهندس مارانی

تیران و کرون

5000 متر

گل

 

آقای مهندس چلمغانی

پوده

5000 متر

صیفی

 

شرکت انبوه کشت

اصفهان

2000 متر

تولید نشاء

 

آقای مهندس شفیع زاده

پوده

5000 متر

گل

 

آقای مهندس یزدانی

اصفهان

4000 متر

صیفی

 

آقای مهندس براتی

تیران وکرون

5000 متر

صیفی

 

آقای مهندس سعید غلامی

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

 

آقای مهندس مظاهری

تیران و کرون

3000 متر

صیفی

 

آقای مهندس مجتبی صائبی

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

 

آقای مهندس مهدی صائبی

تیران و کرون

3000 متر

صیفی

 

آقای مهندس رضایی

تیران و کرون

1هکتار

صیفی

 

آقای مهندس یزدانی

تیران و کرون

5000 متر

صیفی

 

آقای مهندس مدحج

دهاقان

3000 متر

گل

 

آقای مهندس عبداللهی

نجف آباد

-

سالن مرغداری

 

آقای مهندس حجازی

دهاقان

2000 متر

صیفی

 

آقای مهندس دربندی

کاشان

-

کارخانه ریسندگی

 

خانم مهندس آسترکی

نجف آباد

4000 متر

صیفی

 

آقای مهندس شکوری

دهاقان

5000 متر

گل

 
مرکز ترک اعتیاد عطش برای رهایی شهرضا 500 متر -  
آقای مهندس موسویان اصفهان 810 متر گل  
آقای مهندس اله یاری تیران کرون - سبزی و صیفی  
 شرکت نساجی تجارت  اصفهان  400 متر  کارخانه ریسندگی  
 آقای مهندس نورمحمدی  تیران کرون  4200 متر  سبزی و صیفی  
آقای مهندس سلمانی اصفهان 4750 متر سبزی و صیفی  
آقای غلامعلی امینی تیران 7000 متر سبزی و صیفی  
آقای فرهمند دهاقان- دزج 5000 متر سبزی و صیفی  
شرکت محترم بهارپردیس-آقای امین قلعه شور 3120 متر نشا  

 

فارس

آقای مهندس ساسان پور

شیراز

5000 متر

گل

 

آقای مهندس تقی پور

شیراز

1000

آزمایشگاهی

 

آقای مهندس زائرنیا

مرودشت

5000 متر

گل

 

آقای مهندس رحیمی

شیراز

-

قارچ

 

آقای مهندس نعمت الهی

مرودشت

8000 متر

گل

 

آقای مهندس معینی

مرودشت

5000 متر

گل

 

آقای مهندس بذر افشان

مرودشت

3000 متر

صیفی

 

 

استان البرز

آقای مهندس توانگر

هشتگرد

4000 متر

توت فرنگی

 

خانم مهندس حسینی

کرج

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس حاجی میر

هشتگرد

1هکتار

گل

 

آقای مهندس منجزی

هشتگرد

5000 متر

گل ارکیده

 
آقای مهندس منصوری هشتگرد - آبیک - توت فرنگی  

 

خراسان شمالی

آقای مهندس داوودی

بجنورد

5000 متر

گل

 

 

سمنان

آقای مهندس اشرفی

شاهرود

2500 متر

گل

 

آقای دکتر بداقی

شاهرود

3700 متر

گل

 

آقای مهندس اصغری

شاهرود

2000 متر

صیفی

 
آقای محمد حسن اکبری دامغان 5040 متر سبزی و صیفی  

 

خوزستان

آقای مهندس محمدی

اهواز

3000 متر

صیفی

 
آقای مهندس بهروز کلانتریان دزفول 1700 متر گل رز مشاهده تصاویر

 

کهگیلویه و بویراحمد

خانم مهندس آذر پیوند

یاسوج

3000متر

گل رز

 

آقای مهندس نیک اقبال

یاسوج

5000 متر

گل رز

 

آقای مهندس عوض زاده

یاسوج

1500 متر

گل رز

 

آقای مهندس قربانی

یاسوج

2000 متر

گل رز

 

آقای مهندس درخشان

یاسوج

5000 متر

گل

 

آقای مهندس محرابی

یاسوج

6000 متر

گل

 

آقای مهندس فتاحی

یاسوج

6000 متر

گل

 

خانم مهندس یوسفی

یاسوج

5000 متر

گل رز

 
آقای مهندس پیرو یاسوج 5000 متر گل رز  
آقای مهندس اردوان پروین یاسوج 14796 متر سبزی و صیفی  

 

لرستان

آقای مهندس میری

خرم آباد

2 هکتار

گل رز

 
آقای مهندس محسن گودرزی الیگودرز 3000 متر سبزی و صیفی  
آقای مهندس یاراحمدی درود 3000 متر سبزی و صیفی  مشاهده تصاویر

 

استان مرکزی

آقای مهندس بابازاده

شهرک آوه

2 هکتار

گل رز

 

آقای مهندس زین العابدینی

محلات

3000 متر

گل

 

آقای مهندس سپهری

محلات

7000 متر

گل رز

 

آقای مهندس فاطمی

شهرک آوه

7000 متر

گل

 

آقای مهندس ثقفی

شهرک آوه

4000 متر

صیفی

 

آقای مهندس یاری

شهرک آوه

4000 متر

گل رز

 

آقای مهندس سلطان محمدی

شهرک آوه

3500 متر

گل

 

آقای مهندس ناصر دوست

اراک

4500 متر

گل

 

آقای مهندس بی نظیر

مامونیه

6000 متر

گل رز

 

آقای مهندس مهدوی

محلات

6000 متر

گل

 

خانم مهندس شیرازی

شهرک آوه

4500 متر

گل

 

 

چهارمحال بختیاری

آقای مهندس امین حیدری

بروجن

7000 متر

گل

 

آقای مهندس بدریان

بروجن

4000 متر

گل

 

آقای مهندس محمدی

بلداجی

5000 متر

گل

 
آقای دکتر گودرزی نژاد بروجن 5040 متر گل  
آقای مهندس مهدی محمدی لردگان 3040 متر سبزی و صیفی  
آقای مهندس سیاوش صفیان بلداجی 3000متر سبزی و صیفی  
آقای سهرابی شهرکرد 2800 متر سبزی و صیفی  

 

خراسان رضوی

آقای مهندس شاملی

مشهد

5000 متر

گل

 

آقای مهندس میرفانی

مشهد

1500 متر

گل

 
آقای زراعتی مشهد 5120 متر سبزی و صیفی  
 

قم

مجتمع گردشگری زیتون

اتوبان قم- تهران

 4000متر

گل رز

 

 

کرمانشاه

آقای مهندس مولوی

کرمانشاه

5000 متر

توت فرنگی

 

آقای مهندس محمدی

کرمانشاه

5000 متر

گل رز

 
شرکت محترم پیشگامان کوثر اسلام آباد غرب 4320 متر سبزی و صیفی  

 

همدان

  

آقای دکتر عسکری

روستای کمیجان

 8000 متر

گل رز

مشاهده تصاویر نصب مه پاش
 آقای مهندس نظری  همدان   8000 متر  گل رز  
 آقای دکتر عسکری  همدان   3000 متر  گل رز  
شرکت چیلکو همدان 11088 متر سبزی و صیفی  

 

کرمان

 

آقای مهندس مصفی

هفت باغ

2/1 هکتار

سبزی و صیفی

 
 آقای مهندس پورهابیلی  کرمان  1000 متر  سبزی و صیفی  
آقای مشایخی جیرفت 1/1 هکتار سبزی و صیفی  
آقای جلایر بم 3700 متر سبزی و صیفی  

 

آذربایجان شرقی

آقای مهندس ستاری

تبریز

5000 متر

گل

 
 
ایلام شرکت محترم پیشگامان کوثر ایلام 4500 متر سبزی و صیفی  
شرکت محترم پیشگامان کوثر ایلام 21000 متر سبزی و صیفی  
شرکت محترم پیشگامان کوثر (هلیلان) ایلام 5/5 هکتار سبزی و صیفی  
 
گلستان آقای مهندس اشکان حسینی گرگان 8000 متر گل  
آقای دکتر اسلامی گنبد کاووس 8500 متر سبزی و صیفی  
آقای پالیده گنبد کاووس 2080 متز سبزی و صیفی  
آقای امید اسکندری گنبد کاووس 3200 متر سبزی و صیفی  
 
قزوین آقای صادقی قزوین 7800 متر سبزی و صیفی  

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image