نصب مه پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

مشخصات برخی از پروژه های نصب سیستم مه پاش شرکت نیروفراب

 تصاویر پروژه ها

تصاویر نصب

نوع کشت

مساحت

شهرستان

نام و نام خانوادگی کارفرما

تــهران

 

گل رز

2800 متر

دماوند

تعاونی  فارغ التحصیلان دماوند

 

گل رز

8000 متر

دماوند

خانم   کبیری

 

گل

7000متر

رباط کریم

آقای اکبریان

 

گل آلستر

7000 متر

ورامین– قلعه سین

آقای کبریایی

 

گل رز

5000 متر

پاکدشت

آقای محمدی

 

گل رز

7000 متر

پاکدشت

آقای بلال امینی

 

گل رز

3500 متر

پاکدشت

آقای بابائی

 

گل و گیاه

3500 متر

لواسان

شهرداری تهران

 

گل

5000 متر

پاکدشت

آقای رزاقی

 

گل

4000 متر

ورامین

آقای نوری صفت

 

گل

3000 متر

پاکدشت

آقای منجزی

 

آزمایشگاهی

-

تهران

شرکت گیاه

 

سبزی و صیفی

8000 متر

ورامین - پیشوا

آقای داوود کرمانی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

ورامین

آقای شهبازی راد

 

گل رز

1040 متر

پاکدشت

شرکت پایا وردآسا

مشاهده تصاویر

گل

3650 متر

پاکدشت

آقای زارعی

 

گل آنتوریوم

1 هکتار

حصارگلی

آقای بیسادی

 

گل رز

5000 متر

ورامین

شرکت پایا وردآسا

 

سبزی و صیفی

5670 متر

ورامین - پیشوا

آقای امیرحسین اردستانی

  گل رز 4000 متر یافت آباد آقای داودی
 
 

گل

3 هکتار

دهاقان

شرکت محترم دامون

اصفهان

 

گل رز

5000 متر

مینادشت

آقای ایمانی

 

سبزی و صیفی

2 هکتار

تیران و کرون

شرکت سداد فدک

 

توت فرنگی

3000 متر

اصفهان

آقای نریمانی

 

سبزی و صیفی

9000 متر

زیار

آقای نظری

 

سبزی و صیفی

6000 متر

تیران و کرون

آقای هنری

 

سبزی و صیفی

1 هکتار

دهاقان

آقای خشایار مولائی

 

گل

1 هکتار

دهاقان

آقای موسوی

 

سبزی و صیفی

1.5 هکتار

تیران و کرون

آقای رضوانی

 

سبزی و صیفی

1.4هکتار

پوده

آقای اسماعیل چلمغانی

 

آزمایشگاهی

-

خوراسگان

دانشگاه آزاد خوراسگان

 

سبزی و صیفی

4000 متر

شهرضا

آقای رضایی

 

گل

2.5 هکتار

شهرضا

شرکت سبز آرنگ

 

سبزی و صیفی

3.5 هکتار

زرین شهر

شرکت جهان کشت کاریز

 

گل رز

4000 متر

کبوترآباد

آقای خدادادی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران و کرون

آقای قاضی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

دهاقان

آقای استادی

 

سبزی و صیفی

2000 متر

دهاقان

آقای رستمی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران و کرون

آقای براتی

 

گل

9000 متر

دهاقان

آقای محمد رضا فخار

 

سبزی و صیفی

5000 متر

زیار

آقای فضل اللهی

 

گل تزیینی

400 متر

شهرضا

آقای طبیبی

 

گل

3000 متر

شهرضا

آقای شبانی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران و کرون

آقای شجاعی

 

گل

3000 متر

پوده

آقای نوابی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

دهاقان

آقای قرقانی

 

گل

1 هکتار

نجف آباد

آقای هادی

 

سبزی و صیفی

9000 متر

نجف آباد

آقای صالحی

 

سبزی و صیفی

2.4 هکتار

تیران و کرون

آقای شفیعی

 

سبزی و صیفی

3500 متر

اصفهان

آقای حاج رسولی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران و کرون

آقای ترکمان

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران و کرون

خانم طاهری

 

سبزی و صیفی

3000 متر

اصفهان

سپاهان رویش

 

سبزی و صیفی

6000 متر

نجف آباد

آقای علیرضا صالحی

 

سبزی و صیفی

7/1 هکتار

دهاقان

آقای حسین علیان

 

گل

8000 متر

دهاقان

آقای محمد علیان

 

سبزی و صیفی

2/1 هکتار

پوده

آقای محمودی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران و کرون

آقای طاهایی

 

سبزی و صیفی

6000 متر

تیران و کرون

آقای جعفر زاده

 

سبزی و صیفی

3000 متر

دهاقان

آقای مباشری

 

گل

2000 متر

دهاقان

آقای تاکی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای حمید شاه بندری

 

سبزی و صیفی

4000 متر

باغ سرخ

آقای مولائی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای باقری

 

سبزی و صیفی

5000 متر

نجف آباد

خانم رضوانی

 

ریسندگی

-

کاشان

شرکت آریا تاب

 

سبزی و صیفی

6000 متر

تیران و کرون

آقای حمزه امینی

 

گل

5000 متر

تیران و کرون

آقای مارانی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

پوده

آقای چلمغانی

 

تولید نشاء

1500 متر

اصفهان

شرکت انبوه کشت

 

گل

5000 متر

پوده

آقای شفیع زاده

 

سبزی و صیفی

4000 متر

اصفهان

آقای یزدانی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران وکرون

آقای براتی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای سعید غلامی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران و کرون

آقای مظاهری

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای مجتبی صائبی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

تیران و کرون

آقای مهدی صائبی

 

سبزی و صیفی

1هکتار

تیران و کرون

آقای رضایی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

تیران و کرون

آقای یزدانی

 

گل

3000 متر

دهاقان

آقای مدحج

 

سالن مرغداری

-

نجف آباد

آقای عبداللهی

 

سبزی و صیفی

2000 متر

دهاقان

آقای حجازی

 

کارخانه ریسندگی

-

کاشان

آقای دربندی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

نجف آباد

خانم آسترکی

 

گل

5000 متر

دهاقان

آقای شکوری

 

-

500 متر

شهرضا

مرکز ترک اعتیاد عطش برای رهایی

 

گل

810 متر

اصفهان

آقای موسویان

 

سبزی و صیفی

-

تیران کرون

آقای اله یاری

 

کارخانه ریسندگی

400 متر

اصفهان

شرکت نساجی تجارت

 

سبزی و صیفی

4200 متر

تیران کرون

آقای نورمحمدی

 

سبزی و صیفی

4750 متر

اصفهان

آقای سلمانی

 

سبزی و صیفی

7000 متر

تیران

آقای غلامعلی امینی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

دهاقان - دزج

آقای فرهمند

 

نشاء

3120 متر

اصفهان- قلعه شور

شرکت محترم بهارپردیس-آقای   امین

 

سبزی و صیفی

5/2 هکتار

دهاقان

آقای حسین مباشری

 

سبزی و صیفی

4000 متر

تیران

آقای حمید مجیری

 

سبزی و صیفی

1 هکتــار

قصر چم

شــرکت فـــرتــاک

 

سبزی و صیفی

7700 متر

دهاقان

شرکت آفتاب تابان اصفهان

 

گل

6000 متر

شهرضا

آقای شیرپور

 

سبزی و صیفی

3000 متر

اصفهان

آقای رستمی

  سبزی و صیفی 1/1 هکتار دهاقان- دزج آقای شاکری
  سبزی و صیفی 5000 متر دهاقان - همگین آقای حیدرپور
  سبزی و صیفی 4400 متر اصفهان آقای تحویلیان
  سبزی و صیفی 5000 متر فلاورجان آقای زمانی
  سبزی و صیفی 4600 متر همگین آقای صافیان
  سبزی و صیفی 1100 متر شاهین شهر آقای ضیایی
  سبزی و صیفی 3975 متر تیران و کرون آقای سلطانی
  سبزی و صیفی 3000 متر مبارکه - دزیچه آقای غلامی
  سبزی و صیفی 3600 متر دهاقان - همگین آقای قصری
  سبزی و صیفی 4750 متر خوانسار آقای انصاری
  سبزی و صیفی 2000 متر زرین شهر آقای عطایی
 
 

گل

5000 متر

شیراز

آقای ساسان پور

فارس

 

آزمایشگاهی

1000

شیراز

آقای تقی پور

 

گل

5000 متر

مرودشت

آقای زائرنیا

 

قارچ

-

شیراز

آقای رحیمی

 

گل

8000 متر

مرودشت

آقای نعمت الهی

 

گل

5000 متر

مرودشت

آقای معینی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

مرودشت

آقای بذر افشان

 

سبزی و صیفی

2000 متر

آباده

آقی ایزدی و آقای یزدانی

 

سبزی و صیفی

1/6 هکتار

شیراز

آقای دکتر شمس

 

سبزی و صیفی

2 هکتار

شیراز

آقای آزادی

  سبزی و صیفی 1 هکتار سپیدان آقای خسروانی
 
 

سبزی و صیفی

1/8 هکتار

کرج

شرکت دهکده سلامت البرز

البرز

 

گل رز

4000 متر

کرج

خانم حسینی

 

گل

1هکتار

هشتگرد

آقای حاجی میر

 

گل ارکیده

5000 متر

هشتگرد

آقای منجزی

 

توت فرنگی

6000 متر

هشتگرد - آبیک

آقای منصوری

 

توت فرنگی

4000 متر

هشتگرد

آقای توانگر

 

-

2160

کرج

شرکت مکانیزاسیون کشاورزی

  گل 1120 متر کرج آقای کریمپور
 
 

گل

5000 متر

بجنورد

آقای داوودی

خراسان شمالی

 
 

گل

2500 متر

شاهرود

آقای اشرفی

سمنان

 

گل

3700 متر

شاهرود

آقای دکتر بداقی

 

سبزی و صیفی

2000 متر

شاهرود

آقای اصغری

 

سبزی و صیفی

5040 متر

دامغان

آقای محمد حسن اکبری

 
 

سبزی و صیفی

3000 متر

اهواز

آقای محمدی

خوزستان

مشاهده تصاویر

گل رز

1700 متر

دزفول

آقای بهروز کلانتریان

 
 

گل رز

3000متر

یاسوج

خانم آذر پیوند

کهگیلویه و بویراحمد

 

گل رز

5000 متر

یاسوج

آقای نیک اقبال

 

گل رز

1500 متر

یاسوج

آقای عوض زاده

 

گل رز

2000 متر

یاسوج

آقای قربانی

 

گل

5000 متر

یاسوج

آقای درخشان

 

گل

6000 متر

یاسوج

آقای محرابی

 

گل

6000 متر

یاسوج

آقای فتاحی

 

گل رز

5000 متر

یاسوج

خانم یوسفی

 

گل رز

5000 متر

یاسوج

آقای پیرو

 

سبزی و صیفی

14796 متر

یاسوج

آقای اردوان پروین

  گل رز 8000 متر یاسوج آقای بامشاد
 
مشاهده تصاویر

سبزی و صیفی

3000 متر

درود

آقای یاراحمدی

لرستان

 

سبزی و صیفی

3000 متر

الیگودرز

آقای محسن گودرزی

 

گل رز

2 هکتار

خرم آباد

آقای میری

 

سبزی و صیفی

3000 متر

ازنا

آقای غریبی

 
 

گل رز

2 هکتار

شهرک آوه

آقای بابازاده

استان مرکزی

 

گل

3000 متر

محلات

آقای زین العابدینی

 

گل رز

7000 متر

محلات

آقای سپهری

 

گل

7000 متر

شهرک آوه

آقای فاطمی

 

سبزی و صیفی

4000 متر

شهرک آوه

آقای ثقفی

 

گل رز

4000 متر

شهرک آوه

آقای یاری

 

گل

3500 متر

شهرک آوه

آقای سلطان محمدی

 

گل

4500 متر

اراک

آقای ناصر دوست

 

گل رز

6000 متر

مامونیه

آقای بی نظیر

 

گل

6000 متر

محلات

آقای مهدوی

 

گل

4500 متر

شهرک آوه

خانم شیرازی

  سبزی و صیفی 2500 متر الیگودرز آقای آسترکی
  - 4000 متر آوه آقای یارمحمدی
 
 

گل

7000 متر

بروجن

آقای امین حیدری

چهارمحال بختیاری

 

گل

4000 متر

بروجن

آقای بدریان

 

گل

5000 متر

بلداجی

آقای محمدی

 

گل

5040 متر

بروجن

آقای دکتر گودرزی نژاد

 

سبزی و صیفی

3040 متر

لردگان

آقای مهدی محمدی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

بلداجی

آقای سیاوش صفیان

 

سبزی و صیفی

2800 متر

شهرکرد

آقای سهرابی

 

سبزی و صیفی

14000 متر

لردگان

آقای رشیدی

 

سبزی و صیفی

5000 متر

لردگان

آقای یعقوب حسینی

  مرغداری 200 متر بروجن آقای سیدی
 
 

گل

5000 متر

مشهد

آقای شاملی

خراسان رضوی

 

گل

1500 متر

مشهد

آقای میرفانی

 

سبزی و صیفی

5120 متر

مشهد

آقای زراعتی

 
 

گل رز

 4000متر

اتوبان قم- تهران

مجتمع گردشگری زیتون

قم

 
 

توت فرنگی

5000 متر

کرمانشاه

آقای مولوی

کرمانشاه

 

گل رز

5000 متر

کرمانشاه

آقای محمدی

 

سبزی و صیفی

4320 متر

اسلام آباد غرب

شرکت محترم پیشگامان کوثر

 
مشاهده تصاویر نصب مه پاش

گل رز

8000 متر

روستای کمیجان

آقای دکتر عسکری

همدان

 
 

گل رز

8000 متر

همدان

آقای نظری

 

گل رز

3000 متر

همدان

آقای دکتر عسکری

 

سبزی و صیفی

1/1 هکتار

همدان

شرکت چیلکو

 
 

سبزی و صیفی

2/1 هکتار

هفت باغ

آقای مصفی

کرمان

 

سبزی و صیفی

1000 متر

کرمان

آقای پورهابیلی

 

سبزی و صیفی

1/1 هکتار

جیرفت

آقای مشایخی

 

سبزی و صیفی

3700 متر

بم

آقای جلایر

 

سبزی و صیفی

6700 متر

بم

آقای فرهنگ دوست

 

سبزی و صیفی

5000 متر

جیرفت

آقای دکتر اسماعیلی

  سبزی و صیفی 1/1 هکتار رفسنجان آقای صالحی
  سبزی و صیفی 2500 متر بم آقای رخشا
  سبزی و صیفی 3500 متر زرند آقای سهرابی
  سبزی و صیفی 5000 متر بم آقای بختیاری
 
 

گل

5000 متر

تبریز

آقای ستاری

آذربایجان شرقی

  سبزی و صیفی 1 هکتار اهر آقای علیپور  
 
 

سبزی و صیفی

5/2 هکتار

ایلام

شرکت محترم پیشگامان کوثر

ایلام

 
 

سبزی و صیفی

5720 متر

گنبد کاووس

آقای قوجقی

گلستان

 

سبزی و صیفی

3200 متر

گنبد کاووس

آقای کلبعلی

 

سبزی و صیفی

2080 متر

گنبد کاووس

آقای پالیده

 

سبزی و صیفی

3200 متر

گنبد کاووس

آقای امید اسکندری

 

سبزی و صیفی

7200 متر

گنبد کاووس

آقای هلاکــو

 

سبزی و صیفی

8100 متر

گنبد کاووس

آقای تربتی نژاد

 

سبزی و صیفی

8500 متر

گنبد کاووس

آقای دکتر اسلامی

 

سبزی و صیفی

3120 متر

گنبد کاووس

آقای سعید رضایی

 

سبزی و صیفی

3000 متر

گنبد کاووس

آقای حیدری نصب

 

گل

8000 متر

گرگان

آقای اشکان حسینی

  سبزی و صیفی 3000 متر گرگان آقای شاکری
  سبزی و صیفی 8300 متر گرگان آقای قزل سفلی
 
 

سبزی و صیفی

7800 متر

قزوین

آقای صادقی

قزوین

  سبزی و صیفی 5000 متر قزوین آقای نادری
  سبزی و صیفی 400 متر قزوین آقای ماخانی
 
 

توت فرنگی

5850 متر

ابهر

آقای فرهاد صباحی

زنجان

 
 

-

8000 متر

آمل

آقای  قزل سفلی

مازندران

 

سبزی و صیفی

9900 متر

آمل

آقای اژدریان

 
 

سبزی و صیفی

5000 متر

مشکین شهر

آقای  علیزاده

اردبیل

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image