سنسور دمای خاک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (1 Vote)

سنسور دمای خاک

جهت بازرسی دمای ریشه گیاه در خاک یا بستر کشت قرار داده می شود

مشخصات سنسور دمای خاک به شرح زیر می باشد

- محدوده تشخیص : 79 ~ -25 درجه سانتی گراد

- تشخیص دمای ریشه ی گیاه و بستر از عمق 80~5 سانتیمتر بستر یا عمق خاک

- دارای نمایشگر تشخیص دما در محل

- دقت تشخیص دما : ±0.2 درجه سانتی گراد

 سنسور دمای خاک فراب

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image