سنسور دمای سردخانه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

سنسور دمای سردخانه

مشخصات :

بوسیله ی این سنسور میزان دمای محیط داخل سردخانه را می توان برروی سیستم کنترل مشاهده کرد و از وضعیت دمای سردخانه در هر نقطه مطلع باشیم

محدوده تشخیص : 70 ~ 30- درجه سانتی گراد

دارای نمایشگر تشخیص دما در محل

دقت تشخیص دمایی : 0.2± درجه سانتی گراد

سنسور دمای سردخانه

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image