انواع نازل مه پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

نازل مه پاش آب با فشاربالا را  که از شیلنگ مه پاش در حال عبور می باشد به ذرات ریز درحد میکرون تبدیل می کند

آب پرفشار از سوراخ های نازل که در اندازه 0.1 تا 0.5 میکرون می باشد به صورت پودر شده عبور کرده در نتیجه با گرمای موجود در محیط تبخیر شده و ایجاد رطوبت می کند.

نازل مه پاش در انواع مختلف به صورت برنجی و استیل با سر سرامیکی یا استیل در سایزهای مختلف موجود می باشد.

انواع نازل مه پاش تایوان

نازل مه پاش کم فشار

جنس دیسک : استیل ٬ آلیاژ 304

جنس بدنه : برنج ، آبکاری شده با استیل

مجرای خروجی :  10 - 20- 30- 40 - 50  میکرون

دبی نازل : 0/07 لیتر بر دقیقه

قابلیت تعویض دیسک : ندارد

فیلتر : ندارد

کشور سازنده : تایوان 

 نازل کم فشارجنس دیسک آلیاژ استیل 304

نازل مه پاش فیلتردار

جنس دیسک : استیل ٬ آلیاژ 304

جنس بدنه : برنج ، آبکاری شده با استیل

مجرای خروجی :  10 - 20- 30- 40 - 50  میکرون

دبی نازل : 0/07 لیتر بر دقیقه

قابلیت تعویض دیسک : ندارد

 فیلتر : دارد با قابلیت تعویض

کشور سازنده : تایوان

توضیحات : این نمونه نازل یک عدد فیلتر استیل 304 در آن تعبیه شده است. کلیه ذرات ریز که از فیلترها عبور کند یا در جداره داخلی شیلنگ ها موجود باشد را فیلتر نموده و از گرفتگی نازل ها بشدت جلوگیری می نماید.

نازل مه پاش فیلتردار آلیاژ استیل 304 

نازل مه پاش دستگاهی 

جنس دیسک : استیل ٬ آلیاژ 304

جنس بدنه : برنج ، آبکاری شده با استیل

دبی نازل : 0/07 لیتر بر دقیقه

مجرای خروجی : 10 - 20- 30- 40 - 50 میکرون

قابلیت تعویض دیسک : ندارد

فیلتر : ندارد
کشور سازنده : تایوان

نازل مهپاش دستگاهی جنس دیسک آلیاژ استیل 304 

نازل مه پاش دیسک قابل تعویض 

جنس دیسک : استیل ٬ آلیاژ 304

جنس بدنه : برنج ، آبکاری شده با استیل

دبی نازل : 0/07 لیتر بر دقیقه

مجرای خروجی : 10 - 20- 30- 40 - 50 میکرون

قابلیت تعویض دیسک : دارد

فیلتر : ندارد 
کشور سازنده : تایوان

نازل قابل تعویض جنس دیسک آلیاژ استیل 304 

نازل مه پاش فیلتردار با دیسک قابل تعویض 

جنس دیسک : استیل ٬ آلیاژ 304

جنس بدنه : برنج ، آبکاری شده با استیل

مجرای خروجی : 10 - 20- 30- 40 - 50 میکرون

دبی نازل : 0/07 لیتر بر دقیقه

قابلیت تعویض دیسک : دارد

فیلتر : دارد با قابلیت تعویض 
کشور سازنده : تایوان

نازل فیلتردار با دیسک قابل تعویض تایوان 

نازل مه پاش دیسک ثابت 

جنس دیسک : استیل ٬ آلیاژ 304

جنس بدنه : برنج ، آبکاری شده با استیل

مجرای خروجی : 10 - 20- 30- 40 - 50 میکرون

دبی نازل : 0/07 لیتر بر دقیقه

قابلیت تعویض دیسک : ندارد

فیلتر : ندارد
کشور سازنده : تایوان

نازل دیسکی تایوان 

 نازل مه پاش A+ (نازل مه پاش سر استیل)

جنس دیسک : استیل ٬ آلیاژ 304

جنس بدنه : برنج آبکاری شده با استیل، دارای سر تمام استیل

مجرای خروجی : 10 - 20- 30- 40 - 50 میکرون

قابلیت تعویض دیسک : ندارد

فیلتر : ندارد
کشور سازنده : تایوان

توضیحات :  

دارای پین هدایت شونده مه : این تکنولوژی کمک می کند که مه تولید شده از سر نازل فاصله گرفته و با زاویه مطلوب در سالن توزیع گردد

 نازل مهپاش سر استیل نیروفراب

 نازل مه پاش A+ (نازل مه پاش تمام استیل)

جنس دیسک : استیل ٬ آلیاژ 304

جنس بدنه : استیل

مجرای خروجی : 10 - 20- 30- 40 - 50 میکرون

قابلیت تعویض دیسک : ندارد

فیلتر : ندارد
کشور سازنده : تایوان

توضیحات :  

دارای پین هدایت شونده مه : این تکنولوژی کمک می کند که مه تولید شده از سر نازل فاصله گرفته و با زاویه مطلوب در سالن توزیع گردد

 

 
 نازل مهپاش تمام استیل نیروفراب

 (نازل مه پاش نورمیست)

جنس دیسک : استیل

جنس بدنه : استیل

مجرای خروجی : 10- 15- 20- 30- 40 - 50- 60- 70 میکرون

قابلیت تعویض دیسک : تعویض سرنازل به همراه دیسک

فیلتر : ندارد

کشور سازنده : ترکیه

توضیحات :  

 

 
 نازل مه پاش نورمیست ترکیه

 

جهت آشنایی با اجزای سیستم مه پاش و چگونگی کارکرد مه پاش کلیک کنید

جهت مشاهده پروژه های نصب سیستم مه پاش کلیک کنید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image